Ξένες Γλώσσες

Γυμνάσιο - Λύκειο

Τα Αγγλικά είναι η κύρια ξένη γλώσσα και διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Στο Γυμνάσιο το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται καθημερινά και οι ανάγκες των μαθητών καλύπτονται πλήρως από το σχολικό πρόγραμμα. Στόχος μας η ανάπτυξη προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών και η προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας από τους κυριότερους εξεταστικούς φορείς στα επίπεδα Β1 έως C2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς CEFR για τις ξένες γλώσσες (Cambridge, Michigan, LRN,PTE…)Οι διαδικασίες των εξετάσεων ολοκληρώνονται μέσω του σχολείου.

Τα ολιγομελή τμήματα, η διαρκής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και εποπτικών μέσων συμβάλλουν στη μεγάλη επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Στο Λύκειο οι μαθητές έχουν την επιλογή να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις IELTS, πιστοποίηση που είναι βασική προϋπόθεση  για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια.

Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1/3 των κατοίκων της Ε.Ε. σκέφτεται, μιλά και γράφει Γερμανικά.

Ο μύθος ότι τα Γερμανικά είναι μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες έχει πλέον καταρριφθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Έλληνες. Έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί ότι η γερμανική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ελληνική. Τα Γερμανικά εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και της σύνταξης όσο και στον τρόπο σκέψης.

Μαθαίνοντας Γερμανικά , οι μαθητές ασκούνται στην οργάνωση της σκέψης τους. Στο σχολείο μας η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας ξεκινά στην Ε’ Δημοτικού, όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe, του Αυστριακού Οργανισμού Εξετάσεων ÖSD, και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι Εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στα παιδιά, τα οποία προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίων, παρέχονται πρόσθετες διδακτικές ώρες. Η διδασκαλία στηρίζεται οπτικοακουστικά με σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα.

Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται σωστά τη  γλώσσα αλλά και να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα του γερμανόφωνου χώρου.

 

Η γαλλική γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές κατόπιν επιλογής τους και ξεκινά στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού.

Μέσα από ολιγομελή τμήματα αποσκοπούμε να εξοικειωθούν οι μαθητές μας με τους κώδικες της γλώσσας σε επίπεδο πρόσληψης και παραγωγής απλού προφορικού και γραπτού λόγου (Δημοτικό), ώστε σταδιακά στο Γυμνάσιο να οδηγηθούν στη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας.

Έτσι αναπτύσσουν από πολύ νωρίς τις βασικές δεξιότητες με την βοήθεια σύγχρονων βιβλίων και διαφορετικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Τα παραπάνω στάδια πιστοποιούνται στο Γυμνάσιο από τα αντίστοιχα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου: DELF A1, A2, B1, B2 και SORBONNE. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ανά επίπεδο. Κάθε χρόνο τα τμήματα μας σημειώνουν εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη γλώσσα, να γίνουν καλοί χρήστες και να κατοχυρώσουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας στις εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον γαλλικό πολιτισμό ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε γιορτές και διαγωνισμούς όπως η καθιερωμένη γιορτή Γαλλοφωνίας τον Μάρτιο και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Γαλλική Πρεσβεία και τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα.

 

Το τμήμα Γαλλικών του σχολείου μας βρίσκεται σε τακτική επαφή με το Τμήμα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης καθώς και με το Τμήμα Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν στο Γυμνάσιο τα Ιταλικά ως 2η ξένη γλώσσα.

Η εκμάθηση Ιταλικών ξεκινά από αρχάριο επίπεδο και έτσι οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν την παροχή μιας γλώσσας τόσο ενδιαφέρουσας, ευχάριστης και φιλικής στον μαθητή, η οποία δεν έχει μεγάλη διάρκεια φοίτησης, για να ολοκληρωθεί.

Τα 3 έτη φοίτησης της Ιταλικής γλώσσας αποτελούν ένα ισχυρό λόγο για την επιλογή της ως ένα ακόμα εφόδιο για τον μαθητή, χρήσιμο και αξιοποιήσιμο στη μελλοντική, προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου και των δύο τάξεων του Λυκείου οι μαθητές συμμετέχουν σε εξετάσεις επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ2 του κοινού πλαισίου αναφοράς γλωσσών του Πανεπιστημίου της Perugia, του Ιταλικού Ινστιτούτου και Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας.

Η συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, την Ιταλική σχολή Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και οι πρόσθετες διδακτικές ώρες στους μαθητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίου, συνεισφέρουν στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις.

Εκτός από την απόκτηση πτυχίου, κάποιοι από τους πολλούς λόγους που ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο την επιλογή της Ιταλικής γλώσσας αφορούν σε ζητήματα φοίτησης και σπουδών στην Ελλάδα, όπως η εισαγωγή στα τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σε ζητήματα σπουδών στην Ιταλία μιας και υπάρχει δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα Πανεπιστήμια της γειτονικής χώρας.

Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά που έχουν το προνόμιο της επιλογής μιας επιπλέον ξένης γλώσσας, να αγαπήσουν τα Ιταλικά, να έρθουν σε επαφή με τον θαυμάσιο ιταλικό πολιτισμό και να γίνουν «πολίτες του κόσμου», δυνατότητα που παρέχεται μέσω της γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.

Την Τρίτη 30 Απριλίου έως την Τρίτη 7 Μαΐου επισκέφθηκε το σχολείο μας και την Καλαμάτα, ομάδα μαθητών και καθηγητών από το γαλλικό σχολείο Lycée Champblanc από την πόλη Ναντ της Γαλλίας, στο πλαίσιο συνεργασίας στη δράση Etwinning με θέμα : Tisser des liens et devenir citoyen du monde.(Γεφυρώνω σχέσεις και γίνομαι πολίτης του κόσμου)

  Την αποστολή αποτελούσαν 18 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί που φιλοξενήθηκαν μια εβδομάδα από μαθητές και καθηγητές μας,σε ανταπόδοση της δικής τους φιλοξενίας τον περασμένο Μάρτιο.

  Στις κοινές δράσεις του σχολείου μας επισκεφθήκαμε το ανάκτορο του Νέστορα, τη Γιάλοβα, την Αρχαία Μεσσήνη, την Καρδαμύλη καθώς και το Ιστορικό Κέντρο  της Καλαμάτας.

  Οι Γάλλοι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα, να ζήσουν από κοντά τη σχολική διαδικασία και να συμμετέχουν σε project μαθηματικών. Οι μικρότεροι μαθητές μας , της Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού παρουσίασαν τις εργασίες που είχαν εκπονήσει για να τους μυήσουν στην ελληνική μυθολογία και κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα της γαλλικής ομάδας.

  Στη γιορτή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαϊου στο σχολείο, δοκίμασαν ελληνική κουζίνα και χόρεψαν μαζί μας παραδοσιακούς χορούς.

  Ο απολογισμός της επίσκεψής τους ήταν πολύ θετικός. Ανάμεσα στα δυνατά σημεία της διαμονής ήταν η ζεστή υποδοχή και φιλοξενία από το σχολείο και τις οικογένειες, οι ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και οι ομορφιές της πόλης μας. Ωστόσο επισήμαναν και κάποια σημεία που τους έκαναν αρνητική εντύπωση, όπως η καθαριότητα της πόλης και η συμπεριφορά ορισμένων οδηγών.

Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το σχολείο μας και το γαλλόφωνο τμήμα η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων μαθητών στις εξετάσεις Delf και Sorbonne περιόδου Μαϊου 2019. Συγκεκριμένα το ποσοστό επιτυχίας στα διπλώματα είναι 100/100 καθώς και οι 16 υποψήφιοι πέρασαν στις εξετάσεις με μεθοδική προετοιμασία που ολοκληρώθηκε μέσα στο σχολείο μας.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε την εξαιρετική πανελλήνια διάκριση μαθήτριάς μας, η οποία με συνολική βαθμολογία 99/100 θα βραβευθεί τον Οκτώβρη σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών προς τιμή των αριστούχων (Remises des prix d’excellence).

Οι εξετάσεις Delf-Dalf-Sorbonne ανήκουν στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και έχουν διεθνή ισχύ και αναγνώριση. Τα διπλώματα Sorbonne ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Φιλολογία, Μετάφραση, Θετικές Επιστήμες) το οποίο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης με τουλάχιστον 56.000 φοιτητές! Άρα τα διπλώματα που μας παρέχει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας είναι ένα εχέγγυο για τη μετέπειτα πορεία των παιδιών μας, έχουν διαχρονική αξία και οι προοπτικές μέσα από αυτά είναι εξαιρετικές. Οι κάτοχοι αυτών μπορούν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, στη Γαλλία, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο αλλά και στον Καναδά, και βεβαίως οι σπουδές στην Ευρώπη είναι υψηλού κύρους και δωρεάν.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στη γαλλόφωνη πορεία τους!

Δημοτικό

Αγγλικά

Σέβομαι την διαφορετικότητα 2017 – 2018:

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά βραβεύτηκαν στον 5ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό “Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό”

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ βραβεύτηκαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2018 στην τελετή απονομής βραβείων του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού «Λέμε ΟΧΙ στον Σχολικό και Διαδικτυακό Εκφοβισμό» με την τιμητική διάκριση της καλύτερης εργασίας στα Αγγλικά.

Τέσσερις μαθητές και μαθήτριες της Ε’ δημοτικού του δημοτικού μας σχολείου, ο Απόστολος Καρτσώνης, Αγγελική Κουτσούκου η Ματίνα Λαμπροπούλου, και η Ελένη Χάτζου, λάτρεις της τεχνολογίας, δημιούργησαν τη δική τους εκδοχή του κλασικού παραμυθιού «Η Κοκκινοσκουφίτσα».

Όπως επισημαίνεται, “”E-Kokkinoskoufitsa των παιδιών ζει σε έναν κόσμο διαδικτυακό, τον οποίο οι μαθητές αποτύπωσαν με τις υπέροχες ζωγραφιές  για τη δημιουργία μίας παρουσίασης, όπου η αφήγηση του παραμυθιού γίνεται στα Αγγλικά.

Στο παραμύθι μας, το δάσος στο οποίο ζει “e-Kokkinoskoufitsa”, συμβολίζει το διαδίκτυο. Ο συμβολισμός αυτός παραπέμπει στη δαιδαλώδη φύση του διαδικτύου, δηλαδή όσο δαιδαλώδες είναι ένα δάσος στην πραγματικότητα, τόσο είναι και το διαδίκτυο, όπου ο χρήστης καλείται να προσέχει, για να αποφεύγει τους κινδύνους.

Τα παράξενα λουλούδια που βλέπει η Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος, αντιστοιχούν στις ιστοσελίδες εκείνες, οι οποίες, παρόλο που είναι πολύ ελκυστικές, μπορεί να αποβούν επικίνδυνες, εάν γίνεται κατάχρηση. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν δεν αξιοποιούνται σωστά.

Ο Κακός Λύκος συμβολίζει οποιονδήποτε ασκεί ηλεκτρονικό εκφοβισμό (cyberbullying) ή προσπαθεί να εκμεταλλεύεται την αθωότητα ενός παιδιού, ή ακόμα κι ενός ενήλικα, προκειμένου να του εκμαιεύει προσωπικές πληροφορίες, για να τις χρησιμοποιήσει με κακό σκοπό.

Ο Κυνηγός-σωτήρας της Κοκκινοσκουφίτσας είναι ο ενήλικας στον οποίο καταφεύγει το παιδί-θύμα της ηλεκτρονικής εξαπάτησης ή εκφοβισμού και ζητάει βοήθεια. Τέτοια πρόσωπα είναι ο γονιός ή ο δάσκαλος.
Τέλος, το όπλο του κυνηγού είναι το τηλέφωνο, με το οποίο ο ενήλικας γνωστοποιεί στις Αρχές το πρόβλημα.

Ο εν λόγω διαγωνισμός οργανώνεται κάθε χρόνο από το Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδανικών και των αξιών του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, καθώς και στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ όλοι εμείς, η Διεύθυνση και Εκπαιδευτικοί είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, όσον αφορά στον εκφοβισμό και προσπαθούμε πάντα μέσω παρόμοιων δράσεων να ενημερώνουμε και να προφυλάσσουμε τα παιδιά από τις φοβερές συνέπειες αυτού του φαινομένου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Ολυμπιονίκες,  η ομάδα Χοροθέατρο “Art”της Άρτεμης Ιγνατίου και η χορωδία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών της Καλλιθέας. Την τελετή παρουσίασε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Παπαδάκης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.
Την ομάδα των μαθητών των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΠΟΥΓΑ βράβευσε η Ολυμπιονίκης και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα Κοζομπόλη, η οποία κατάγεται από τον τόπο μας”.

Σέβομαι την διαφορετικότητα 2018 – 2019:

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

 

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή για τη διαφορετικότητα και την εξάλειψη του ¨Σχολικού Εκφοβισμού¨ που διοργανώνουν κάθε χρόνο για έξι συνεχόμενα έτη, ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας ¨British Council¨ και οι φορείς Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Το British Council προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες αποτελώντας κέντρο συνεργασίας για τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά για τρίτη σχολική χρονιά λένε «Όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό», αποσπώντας δύο διακρίσεις τα τελευταία δύο σχολικά έτη. Η φετινή διάκριση του σχολείου στον Πανελλήνιο σχολικό Διαγωνισμό «Λέμε όχι στον Σχολικό Εκφοβισμό» ανήκει στην ομάδα της Ε΄ Δημοτικού.

Η ομάδα των μαθητών, με την παρότρυνση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας, Εύης Λουμπρούκου και Ανθής Καϊπάνου αλλά και με την τεχνική υποστήριξη της καθηγήτριας πληροφορικής Εργίνας Ορφανού, απέσπασε την έκτη θέση.

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης, παρουσία σπουδαίων ανθρώπων από το αθλητικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

 

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας εισάγεται στα Προνήπια, με στόχο την πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα, με παιγνιώδη τρόπο και την απόκτηση σωστής προφοράς. Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού τ’ Αγγλικά συνεχίζονται με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την ξένη γλώσσα και την απόκτηση πλούσιου λεξιλογίου. Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά δεν γράφουν στην ξένη γλώσσα, παρά μόνο προς το τέλος του σχολικού έτους όταν ήδη έχουν κατακτήσει και ολοκληρώσει την εκμάθηση της μητρικής.

Από τη Β΄ τάξη του Δημοτικού τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με υψηλά standards. Στη Β΄ τάξη ξεκινούν στο επίπεδο της Α΄ προκαταρκτικής (Junior A΄), στην Γ΄ τάξη συνεχίζουν στο επίπεδο της Β΄ προκαταρκτικής (Junior Β΄) ενώ στην Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου ξεκινούν στην Α΄ “κανονική” (Senior A΄ Class). Στην ΣΤ΄ τάξη βρίσκονται στη Γ΄κανονική (Senior C΄Class) ολοκληρώνοντας το βασικό επίπεδο της ξένης γλώσσας.

Από την Δ΄ έως την ΣΤ΄ τάξη η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται σε ολιγομελή τμήματα επίπεδα ώστε τα παιδιά ν’ ανταποκρίνονται καλύτερα. Μαθητές που ήρθαν με μετεγγραφή αξιολογούνται με διαγνωστικά tests ώστε να συμβαδίζουν με το επίπεδο της τάξης και τυχόν κενά καλύπτονται με ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς. Κύριο κριτήριο είναι οι ρυθμοί λειτουργίας του μαθητή.

Η διδασκαλία της αγγλικής συνεχίζεται και στις 3 τάξεις του Γυμνασίου με στόχο τον Δεκέμβριο της Γ΄ Γυμνασίου τα παιδιά να βρίσκονται στο επίπεδο του First Certificate (Lower).

Από την Δ΄ τάξη του Δημοτικού οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν – μέσω του σχολείου – σε εξετάσεις πανελληνίου επιπέδου Πιστοποιημένων Πανεπιστημίων και οργανισμών (π.χ. Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cambridge, PALSO κ.λπ.)

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο σχολείο μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μαθητών μας.

 

E-twinning- CHRISTMAS CARD EXCHANGE 2018:

Στα πλαίσια του μαθήματος Αγγλικών οι μαθητές από την Α’ και Γ’ δημοτικού του σχολείου μας αντάλλαξαν ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα μέσω e-twinning. To e-twinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για τη διεξαγωγή έργων με τους μαθητές τους.

Σε μια τέτοια δράση συμμετείχαν και οι μαθητές του δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, όπου με τη βοήθεια των δασκάλων Αγγλικών τους, έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες στις οποίες ευχήθηκαν στα Αγγλικά και στα Ελληνικά για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.

Β' Ξένη Γλώσσα

Η γαλλική γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές κατόπιν επιλογής τους και ξεκινά στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού.

Μέσα από ολιγομελή τμήματα αποσκοπούμε να εξοικειωθούν οι μαθητές μας με τους κώδικες της γλώσσας σε επίπεδο πρόσληψης και παραγωγής απλού προφορικού και γραπτού λόγου (Δημοτικό), ώστε σταδιακά στο Γυμνάσιο να οδηγηθούν στη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας.

Έτσι αναπτύσσουν από πολύ νωρίς τις βασικές δεξιότητες με την βοήθεια σύγχρονων βιβλίων και διαφορετικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Τα παραπάνω στάδια πιστοποιούνται στο Γυμνάσιο από τα αντίστοιχα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου: DELF A1, A2, B1, B2 και SORBONNE. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ανά επίπεδο. Κάθε χρόνο τα τμήματα μας σημειώνουν εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη γλώσσα, να γίνουν καλοί χρήστες και να κατοχυρώσουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας στις εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον γαλλικό πολιτισμό ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε γιορτές και διαγωνισμούς όπως η καθιερωμένη γιορτή Γαλλοφωνίας τον Μάρτιο και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Γαλλική Πρεσβεία και τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα.

 Το τμήμα Γαλλικών του σχολείου μας βρίσκεται σε τακτική επαφή με το Τμήμα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης καθώς και με το Τμήμα Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 1/3 των κατοίκων της Ε.Ε. σκέφτεται, μιλά και γράφει Γερμανικά. Ο μύθος ότι τα Γερμανικά είναι μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες έχει πλέον καταρριφθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Έλληνες. Έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί ότι η γερμανική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ελληνική. Τα Γερμανικά εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και της σύνταξης όσο και στον τρόπο σκέψης.

Μαθαίνοντας Γερμανικά , οι μαθητές ασκούνται στην οργάνωση της σκέψης τους.

Στο σχολείο μας, η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας ξεκινά στην Ε’ Δημοτικού, όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe, του Αυστριακού Οργανισμού Εξετάσεων ÖSD, και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι Εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Στα παιδιά, τα οποία προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίων, παρέχονται πρόσθετες διδακτικές ώρες. Η διδασκαλία στηρίζεται οπτικοακουστικά με σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα.

 Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται σωστά τη  γλώσσα αλλά και να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα του γερμανόφωνου χώρου.

Πανελλήνιος  Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2023

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα, τον Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που απευθύνεται σε μαθητές γαλλικής γλώσσας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία και ειδικότερα οι καθηγητές είναι ιδιαίτερα δεμένοι με τον θεσμό αυτόν που συμβάλλει στην ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών και του ενδιαφέροντός τους για τους γαλλόφωνους πολιτισμούς και τη γαλλική γλώσσα. Ο διαγωνισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, ενισχύει τις αξίες της ομαδικότητας και της συμμετοχής και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία αξιοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων με διασκεδαστικό τρόπο.

Όπως κάθε χρόνο το σχολείο μας συμμετέχει με τη δημιουργία συλλογικού έργου από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης  με θέμα : Le cabinet de curiosités (Δωμάτιο αξιοπερίεργων εκθεμάτων) και από τους μαθητές της Α΄γυμνασίου με θέμα : Jeu de l’oie (Επιτραπέζιο παιχνίδι) .

Αναμένοντας τα αποτελέσματα ,ευχόμαστε καλή επιτυχία στους γαλλόφωνους μαθητές μας που για ακόμα μια χρονιά μας έκαναν περήφανους με τη συμμετοχή τους και την άψογη συνεργασία τους!

 

 

Με μεγάλη χαρά οι γαλλόφωνοι μαθητές μας των τάξεων ΣΤ΄Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου παρέλαβαν τα Certificats de Participation από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2023.

Το σχολείο μας συνεχίζει την υπέροχη αυτή δράση, στέλνοντας κάθε χρόνο , από το 2010, έργα των μαθητών μας, συνδυάζοντας έτσι τις γλωσσικές δεξιότητές τους με τη γνωριμία του γαλλικού πολιτισμού, με τρόπο διασκεδαστικό.

 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2021

Όπως κάθε χρόνο, το σχολείο μας έλαβε και φέτος μέρος στον Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες πρεσβείες στην Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές γαλλικής γλώσσας Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων απ΄ όλη την Ελλάδα.

Τα σχολεία, και ιδιαίτερα οι καθηγητές, αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτόν τον διαγωνισμό που ενισχύει τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των μαθητών για τους γαλλόφωνους πολιτισμούς και τη γαλλική γλώσσα, ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία αξιοποίησης των γνώσεών τους στα γαλλικά με διασκεδαστικό τρόπο.

Το φετινό θέμα “ Notre collection de rêves et de découvertes …”, “ Η συλλογή μας από όνειρα και ανακαλύψεις …”, είναι ένας πρωτότυπος οδηγός για την άγνωστη Ελλάδα μας.

Δημοτικό : Κατηγορία Atlantis

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού επινόησαν μια διαδρομή εξερεύνησης ενός φανταστικού ελληνικού νησιού εικονογραφώντας την με χειροποίητα σχέδια και με τη μορφή ενός μικρού βιβλίου 5 σελίδων.

Γυμνάσιο : Κατηγορία Kéfi

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου έπρεπε να επικαλεστούν το κέφι τους γράφοντας πολύ σύντομα κείμενα που περιγράφουν τις μικρές απολαύσεις τους και τις απλές χαρές στην Ελλάδα ,εικονογραφημένα με σχέδια ή φωτογραφίες που δημιούργησαν οι ίδιοι και με τη μορφή ενός μικρού βιβλίου 5 σελίδων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Marathon de Lecture pour la Francophonie

Μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά συμμετείχαν στον Μαραθώνιο Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 2019 στο πλαίσιο του εορτασμού της εβδομάδας Γαλλοφωνίας που διεξήχθη από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Αυτή τη χρονιά το λογοτεχνικό ταξίδι έγινε μέσα από το βιβλίο της Agnes Laroche  “La vraie recette de l’ amour” δηλαδή «Η αληθινή συνταγή της αγάπης». Οι μικροί μας Γαλλόφωνοι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την μαγεία της γαλλικής λογοτεχνίας, να ακούσουν και να τραγουδήσουν γαλλικά τραγούδια και να έρθουν πιο κοντά στη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό.

Το τμήμα Γερμανικών των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στις 11 π. μ στο Αίθριο του Γυμνασίου – Λυκείου ένα παιχνίδι μυστηρίου για μαθητές και μαθήτριες από 8 έως και 15 ετών.

Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα γνωρίσουν μέσα από μία σειρά γρίφων την καθημερινότητα ενός επιστήμονα, θα μάθουν νέες λέξεις στα Γερμανικά και θα λύσουν ένα μυστήριο που εξελίσσεται στην πόλη του Ντίσελντορφ με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα Nευροεπιστήμονα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση Γερμανικών αλλά είναι Υποχρεωτική  η Δήλωση Συμμετοχής

Νηπιαγωγείο

Ξεκινάμε την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας από το Νηπιαγωγείο (Προνήπια και Νήπια) πιστεύοντας ότι η ηλικία αυτή είναι η πιο κατάλληλη για την εισαγωγή του νηπίου σε μια ξένη γλώσσα.

Μέσα από ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες κατάλληλες για τη ηλικία αυτή, τα νήπια ασκούνται και ενθαρρύνονται ώστε ν’ ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, ν’ ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, να συμμετέχουν σε μικρούς διαλόγους, να αναγνωρίζουν τα χρώματα, να ονομάζουν σημεία του σώματός τους, αντικείμενα της τάξης τους, να εκφράζουν συναισθήματα κ.ο.κ.

Στόχος μας είναι τα νήπια να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην Αγγλική γλώσσα και αυτοπεποίθηση, μέσα από ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στις 13/12/2018 έγινε σύνδεση μέσω skype με τους μαθητές του Hellenic American Academy, Ελληνόφωνου Δημοτικού στην περιοχή Lowell της Μασαχουσέτης, που βρίσκετε κοντά στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου,τ ης Α’ τάξης του δημοτικού, αλλά και οι μαθητές του Αγγλόφωνου προγράμματος των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά , με τη βοήθεια των καθηγητριών Αγγλικών Στείσι Λυμπεροπούλου και Τινα Γιαννακέα, αντάλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα, τραγούδησαν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα, μίλησαν με συνομιλήκους τους, έδειξαν φωτογραφίες της Καλαμάτας και έπαιξαν παιχνίδια.

Σκοπός της σύνδεσης αυτής ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με παιδιά της ηλικίας τους που ζουν σε άλλη χώρα και από μικρή ηλικία «να γίνουν πολίτες του κόσμου».