Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Χαιρετισμός

Χαιρετισμός

Στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας. Περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρουμε υψηλού επιπέδου παιδεία μέσα σ’ ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον όπου το παιδί βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεργασία σχολείου – οικογένειας στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την άμεση επικοινωνία.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά συμμετέχουν στην πρόοδο και στηρίζουν την παράδοση. Αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο (διαδραστικό πίνακα, ηλεκτρονικό βιβλίο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό…) δημιουργούμε ένα σχολείο ανοιχτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον.

Από τη στιγμή που έρχονται στο σχολείο οι μαθητές μας παροτρύνονται να θέτουν φιλόδοξους στόχους και να μάχονται – με πολλή δουλειά, αυτοπειθαρχία και αξιοπρέπεια – για την επίτευξή τους.