Page 2 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
P. 2

2
   ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΑ!!!γαπημένα μας παιδιά,

         Ένα, ακόμα, σχολικό έτος ξεπρόβαλε!

ΑΜε τις ευλογίες και τα ζεστά λόγια του
         νέου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσο-
στόμου, που τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό, ο αγώ-

νας για την κατάκτηση της παιδείας συνεχίζεται και

φέτος!

  Τα Εκπαιδευτήρια ΜΠΟΥΓΑ, ο Διευθυντής του

Γενικού Λυκείου, κ. Φώτης Μπουγάς, η Διευθύντρια

του Γυμνασίου, κ. Αλεξάνδρα Βερράρου και ο Σύλλο-

γος των καθηγητών θέτουμε κι αυτή τη χρονιά απώτε-

ρο σκοπό μας την ωρίμανση και την ολοκλήρωση των μαθητριών στην έκδοση της σχολικής μας εφημερίδας.

μαθητών και των μαθητριών μας. και συγκεκριμένα   Την προηγούμενη χρονιά πραγματικά ανταποκριθήκα-

την προετοιμασία                              τε στο έπακρο και αναδει-

σας για την κοι-                              χθήκατε «Funταστικοί μα-

νωνική ζωή και                               θητές». Για δεύτερη χρονιά,

τον εφοδιασμό                               λοιπόν, η δραστηριότητα

σας με τις γνώ-                              αυτή συνεχίζεται και περιμέ-

σεις και τις αξίες                             νουμε όλους σας στο … μα-

που θα σας ανα-                              γικό ταξίδι της έγκυρης πλη-

δείξουν σε χρήσι-                             ροφόρησης και της ψυχαγω-

μα και υπεύθυνα                              γίας. Και, βέβαια, καλωσορί-

μέλη της κοινω-                              ζουμε και τα «πρωτάκια»

νίας, προσπαθώ-                              μας στην εκδοτική μας προ-

ντας να ανακαλύ-                              σπάθεια, αλλά και οποιοδή-

ψουμε και να                                ποτε νέο μέλος της σχολικής

καλλιεργήσουμε την ιδιαίτερη έφεση και τις δεξιότη- μας κοινότητας!!!

τές σας.                       Ευχόμαστε σε όλους υγεία, καλή και δημιουργι-

Στην προσπάθεια πραγμάτωσης αυτών των στόχων     κή σχολική χρονιά!!!

εντάσσεται και η συμμετοχή των μαθητών και των               Εκπαιδευτήρια Μπουγά
   1   2   3   4   5   6   7