Page 1 - 2007_02
P. 1

1

                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 02                       ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ– ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ               Η «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ» του σχολείου μας, -μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέ-
                            ων- που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου, έδωσε την ευκαιρία σε όλους και στο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ         σύλλογο των διδασκόντων να διατυπώσει κάποιες σκέψεις σχετικά με την υπευθυνότητα όσων
                 ΣΕΛ. 3 συμμετέχουν και υποβοηθούν την εκπαιδευτική λειτουργία. Στόχος μας ήταν η διάκριση ρόλων

                     και η ανάληψη ευθυνών, απαραίτητες προϋποθέσεις ενός αποδοτικού εκπαιδευτικού έργου.

                     Ο πρώτος συντελεστής, ο εκπαιδευτικός, Η κατάθεση αυτή, όμως, πρέπει να διε-

                     δεσμεύεται στα ακόλουθα:         ξάγεται με σεβασμό απέναντι στην προ-

                     1. Την κάλυψη της προβλεπόμενης ανά σωπικότητα των υπόλοιπων μαθητών.

                     μάθημα και τάξη ύλης δεδομένου ότι Γι’ αυτό συχνά ο εκπαιδευτικός επεμ-

                     στα περισσότερα μαθήματα υπάρχει συ- βαίνει και διακόπτει συζητήσεις που

                     νέχεια της ύλης με αποτέλε-       καταλήγουν παράλληλοι μονό-

                     σμα τυχόν κενά της            λογοι και θυμίζουν μάλλον

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕΛ. 12             μιας χρονιάς να             ιουδαϊκές συναγωγές.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ          μεταβιβάζονται              4. Οι θετικές δράσεις

     ΣΕΛ. 14             στην επόμενη    Υπευθυνότητα στη   των μαθητών επι-
                     και να δυσκο-    σχολική κοινότητα;  βραβεύονται όχι
INTERNET ΣΕΛ. 16             λεύει έτσι η               μόνο βαθμολογικά
                     κατανόηση                 αλλά και λεκτικά
ΜΟΔΑ   ΣΕΛ. 18

                       του νέου.    Ποιους αφορά;    μέσα απ’ τον
                     2. Την προσφορά             έπαινο και την εν-

                     προσωπικών                θάρρυνση. Αυτή η

                     σημειώσεων και              συμπεριφορά του εκ-

                     φωτοτυπημένου              παιδευτικού συχνά

                     ενισχυτικού υλικού στους         κατακρίνεται από μαθητές

                     μαθητές με σκοπό την καλύτερη      που ούτε την απαιτούμενη προσπάθεια

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΕΛ. 20             κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, καταβάλλουν, ούτε ενδιαφέρον επιδει-

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 22             την απλούστευση δυσνόητων σημείων κνύουν και ως εκ τούτου γίνονται δέκτες

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ         του σχολικού εγχειριδίου και την προ- χαμηλής βαθμολογίας. Στην περίπτωση

     ΣΕΛ. 23             σφορά περισσότερων παραδειγμάτων για αυτή ο μαθητής οφείλει να γνωρίζει ότι

                     εμπέδωση του μαθήματος.         ο εκπαιδευτικός επαινεί ή αποδοκιμάζει

                     3. Ο εκπαιδευτικός, πρέπει να καλλιεργεί συγκεκριμένες πράξεις κι όχι πρόσωπα.

                     μέσα στην τάξη κλίμα ελεύθερης ανταλ- πρόθεσή του είναι να υποδείξει, να πα-

                     λαγής απόψεων, εμπιστοσύνης και ραδειγματίσει κι όχι να προσβάλλει ή

                     άνεσης, προκειμένου όλοι οι μαθητές να να μειώσει το πρόσωπο του μαθητή.

                     καταθέτουν τους προβληματισμούς τους,

                     τις απορίες και τα τυχόν παράπονά τους. Συνέχεια στη σελ. 11
   1   2   3   4   5   6