Page 4 - ΤΕΥΧΟΣ 65ο
P. 4

3

   Γκιοακτκί ιτνοίζεηιλικοοβνατσάίλσετμοανοοροίυζροαννταός;αφσΌεπταβπεπτόπόλιαονοσεσέμυόνμροπτιμκέιαοσυορέενσυπσνονωήμηάτόσοςλεοτρκμι,οτνεχοέτληςοροποσιςγουνιαβγκόνσριαάτήασκίεπλσσέτσριόττκοηδοωοηενατννμτασοααααααπηνιττκςτότέμίόσμδίχόσ(κταόιεοσατκησυιοφ)ιδνφτδέιαχόιοαύνασιοριασστφρκαομητκαακήάοιγότμκαρνοιτκήοαεππουκκςιιοιο,σννκρσκςταμοίρύτοτόκαρομχφςύφφιαρτνμμωοάτώτοάαύωοςσ,μττνςνεαμιοταιε.οτςκφοσυΕαωμαπυεπιατπποίσεςκσμουρ.ικόατηένεΤκέαςςπώδοκλν.εντάειτΈνιαφσζιαοτσναομσυκσατιυαντιούνχίόδιένναχρμιτχωνεαυώεοοείνστνμυφάσγχοαμόαίαττσετκαολοακεαυάςπανιγιτζ,ιιαμοόκικποληεααρέάδγτφισονεζα’ωσκγιτνλεοοόςιπύπ’νενέχτέαποίηρεσνκυοώροαττλτηυαμοιύόνασ,η ο  από τη Μαριλίνα Κουτσουμπού
     ουρανός να εμφανίζονται κοκκινωπά.

   Γιατί ο  ουρανός
     είναι  μπλε;
   οκτχυσόομραρκαυυιμΓώααπκακνμιιβνααμύιαοονΚαφνάιθαπμΤδχξοτιάνολαβρρίαόοιύυτθ,,οόλέώπώτά.γευόμτηχόάοεπόσησμεμελςσιμχοντεκωετιαρόπαυοαόιρτςμςώρρυτνποοτ,:ήπαιοομαιευοακσοσκοπαιτοφδφηατυχοφέύος,ωοήωριξδωλλυςέτώςεείςκηδτκρδοχσςύχιμόχόαεεαττωμμιαςχκοιιοτνμσααρρτκώυυόιστπκκαώτίιοςζννοεονροήήμεοαραυτςόλλφφαικ,οςπιτιαωοάοαμαυφτείδζίυτυςοθιαπνρνκεοηφεεταόίρτλννυ(πνάιτόααόσααξερτασαπμτιδττεοάιμπεωπδαοήαπχσαρόμιιεάτςωιεαχιόοτπιρνλρεοόρχτποέλλοάίιύτοέιαςωσδεοσσιεσ.π;κεσςτμαετέλεΑαόιόHόήαξνιρότιυκττιαεχγτμομ(εοτατιεοδωυέδήόορςποατισκτραομαάνόοτκμάαΙσέσδιοντ.ςύπαγκιιυτααΟκαμλλαπεοκηυάαεπαππόσθύρδερ.κμότόιοπιμησγίόατβωςαίΝκκοπςταζφβτςεάέώερτορνοπτύφτθοίνρόίσοσςσραατευεεμυεμωάκιλττατ).σαεαοσανιοτσκΤτη.ςτ)υιιρόοτναμοόεαεετύτοειμφιαύ.οπγςίοωσοήμνυκΟαουετήοτλττόκελάοοςοαλζυυειοαίςτναι
   1   2   3   4   5   6   7   8   9