Page 2 - ΤΕΥΧΟΣ 65ο
P. 2

1                                    από τον Παν

     Η Υπαπαντή του Χριστού

Σ τις 2 Φεβρουαρίου, η Ορθόδοξη         ο ιπποκόμος του πασά,        αγιώτη Φαληρέα
      Εκκλησία γιορτάζει την Υπαπαντή του που ήταν χριστιανός,
      Χριστού, που είναι Δεσποτική εορτή  επί τρεις νύχτες έβλεπε
      αφού αφορά τον Κύριο. Υπαπαντή    στο όνειρό του μια γυναίκα που του έλεγε
σημαίνει προϋπάντηση. Συνέβη σαράντα      να εισηγηθεί στον πασά να πάρει το άλογό
ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού.        του από εκεί, αλλιώς θα συνέβαινε κακό σ’
 Επειδή, σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο, ο     αυτόν. Παρατηρήθηκε ακόμα ότι και το άλογο
Χριστός ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας   για πολύ καιρό χτυπούσε επίμονα με το πόδι
και μάλιστα αγόρι, έπρεπε ν’ αφιερωθεί     του το μέρος εκείνο όπου ήταν κρυμμένη η
στο Θεό και συγχρόνως οι γονείς του να     εικόνα. Τότε ο πασάς φοβήθηκε και διέταξε
προσφέρουν σε Αυτόν μία θυσία από ένα      να απομακρυνθεί το άλογό του απ’ τα ερείπια
ζευγάρι τρυγόνια ή περιστέρια. Έτσι ο Ιωσήφ   εκείνα του ναού.
και η Παναγία πήγαν τον Ιησού στο ναό των    Μετά από λίγο καιρό παρουσιάστηκε η
Ιεροσολύμων, όπου τους προϋπάντησε ο      ίδια γυναίκα στο όνειρο ενός άρχοντα της
πρεσβύτης Συμεών. Αυτός, όταν δέχτηκε στην   Καλαμάτας, λέγοντάς του ότι κάτω απ’ το
αγκαλιά του το μικρό Χριστό, είπε: «Τώρα,    χώρο αυτό βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της
Κύριε, ας πεθάνω, αφού είδα το Σωτήρα του    Παναγίας και ότι έπρεπε να γίνει ανασκαφή
κόσμου».                    για να αποκαλυφθεί αυτή. Τελικά, έγινε η
 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αυτοκράτορας     ανασκαφή και βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας
Ιουστινιανός ανήγαγε τη γιορτή αυτή σε     μισοκαμένη.
δεσποτική το 542 μ.Χ. και επέβαλε να      Αργότερα, το 1841 έγινε για πρώτη φορά
εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, ζητώντας τη   λιτάνευση της εικόνας για την αντιμετώπιση
βοήθεια του Θεού για έναν λοιμό (επιδημία)   κάποιας επιδημίας που είχε πέσει στην πόλη.
που έπληττε την αυτοκρατορία.          Τελικά, το 1884 καθιερώθηκε να γίνεται
 Ιδιαίτερα πανηγυρίζει εκείνη την        λιτάνευση της εικόνας στην πόλη κάθε χρόνο
ημέρα η πόλη μας, η Καλαμάτα, αφού ο      την ημέρα της γιορτής της Υπαπαντής του
Μητροπολιτικός ναός της, που βρίσκεται     Χριστού.
στο ιστορικό κέντρο, κάτω απ’ το φράγκικο
κάστρο των Βιλλεαρδουίνων, είναι
αφιερωμένος στην Υπαπαντή του Σωτήρος.
Στο ναό αυτό φυλάσσεται η θαυματουργός
εικόνα της «Παναγίας Υπαπαντής», που είναι
προστάτιδα και Πολιούχος της Καλαμάτας.
 Σύμφωνα με την ιστορία της, αυτή βρέθηκε
θαμμένη στα ερείπια μικρού βυζαντινού
ναού που τον 17ο αιώνα πυρπόλησαν οι
Τούρκοι. Στο χώρο του ναού ο Τούρκος πασάς
κατασκεύασε στάβλο για το άλογό του. Όμως,
   1   2   3   4   5   6   7