Page 2 - Εφημερίδα
P. 2

22

  Από τουΔς΄τμάαξθηηςτές της Οι εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο!

                                Ο Κινηματογράφος

                Επιτέλους ψύξη            Ο κινηματογράφος ή σινεμά ανακαλύφθηκε
                                   στη Γαλλία από τους αδελφούς Ογκύστ και Λουί
                    Η “ανακάλυψη” της       Λυμιέρ, που βασιζόμενοι στο κινητοσκόπιο των
                   ...ψύξης, με την έννοια     Ντίκσον και Έντισον, εφηύραν τον κινηματογράφο
                   του ψυγείου, έμελλε να     (cinematographe), που αποτελούσε μια φορητή
                   αλλάξει τον τρόπο που οι    κινηματογραφική μηχανή λήψεως, εκτύπωσης και
                   άνθρωποι καταναλώνουν και    προβολής του φιλμ.
                   αποθηκεύουν τα τρόφιμά      Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895 έκαναν και την
                   τους. Είναι δύσκολο να     πρώτη δημόσια προβολή. Η ημερομηνία αυτή
                   εντοπίσουμε έναν και μόνο    αναγράφεται από πολλούς ως η επίσημη μέρα που
                   εφευρέτη του ψυγείου, γιατί
η ιδέα ήταν ευρέως γνωστή και σταδιακά βελτιωνόταν                                 ο κινηματογράφος
για περίπου 200 χρόνια. Ανάμεσα στους πρωτοπόρους,                                 με τη σημερινή
ωστόσο, δεσπόζει το όνομα Oliver Evans, που σύμφωνα                                 του γνωστή
με πηγές, γύρω στα 1805 σχεδίασε μία μονάδα                                     μορφή έκανε την
συμπίεσης ατμών. Άλλοι πάλι, αποδίδουν το σχεδιασμό                                 εμφάνισή του.
αυτό στον Carl von Linde, το 1876, θεωρώντας τον                                   Εκείνη τη
τον πραγματικό πρόδρομο του σύγχρονου ψυγείου.                                   δημόσια προβολή
Τα επόμενα χρόνια δεκάδες εφευρέτες, ακόμη και ο                                  παρακολούθησαν
Αϊνστάιν, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στα σχέδια των        35 άτομα επί πληρωμή και προβλήθηκαν δέκα
ψυγείων. Η ικανότητα πλέον συντήρησης και μεταφοράς         ταινίες μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας μια
τροφίμων άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία παραγωγής            σκηνή της καθημερινότητας.
τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων          (Από τη μαθήτρια Μαρία Σταύρου)

σε όλο τον κόσμο.                          Το αεροπλάνο
 (Από τις μαθήτριες Ξένια Τσάλτα, Μάρθα Μπουγά)
                                   Υπάρχουν πολλές εφευρέσεις

            Ο Ηλεκτρισμός                που με το πέρασμα των χρόνων
                                   βοήθησαν και διευκόλυναν τον
                  Ο Ηλεκτρισμός ως έννοια έχει   άνθρωπο στην καθημερινή του
                 τις ρίζες του στην παρατήρηση   ζωή. Μια από αυτές που ένωσε
                 του Θαλή του Μηλίσιου (περίπου   τους ανθρώπους των πέντε
                 το 600π.Χ.) ότι κομμάτι ηλέκτρου  Ηπείρων και έκανε γρηγορότερα
                 (κεχριμπάρι) που τρίβεται σε ξηρό τα ταξίδια τους είναι το αεροπλάνο. Αυτό άρχισε
                 ύφασμα έλκει μικρά κομμάτια    να χρησιμοποιείται από τον 20ο αιώνα, αλλά η
                 άχυρου. Εξ ου και η ονομασία    ιδέα να πετάξει ο άνθρωπος στον αέρα είναι πολύ
                 “ηλεκτρισμός”, δηλαδή το      παλιά, από την εποχή του Δαίδαλου και του Ίκαρου.
                 φαινόμενο που παρατηρείται στο   Στην ιστορία έγιναν πολλές απόπειρες κατασκευής
ήλεκτρο.                               πτητικών μηχανών. Αυτοί που κατάφεραν όμως να
 Τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκαν βαθμιαία διάφορες του          κατασκευάσουν αεροπλάνο με σταθερή πτήση και με
ηλεκτρισμού, αλλά μόλις τον 20ο αιώνα αναγνωρίστηκε         επιβάτη ήταν οι αδελφοί Ράιτ.
η διάχυτη παρουσία των ηλεκτρικών δυνάμεων οι οποίες         Εφευρέτες και αεροπόροι. Το αεροπλάνο είναι
παίζουν βασικό ρόλο στη συγκρότηση και τη συμπεριφορά        σκάφος βαρύτερο από τον αέρα,
της ύλης γύρω μας.                          με ακίνητα πτερύγια. Η κίνηση
 (Από τη μαθήτρια Γωγώ Παπανικολάου)                 επιτυγχάνεται με τη δύναμη του

                                   κινητήρα. Χρησιμοποιείται για

                                   τη μεταφορά ανθρώπων και

                                   εμπορευμάτων με ειρηνικούς και

                                   πολεμικούς σκοπούς.

                                   (Από τη μαθήτρια Παναγιώτα Τζικάκη)
   1   2   3   4   5   6   7