Page 6 - Εφημερίδα
P. 6

6

  Boeing 737 είναι το δημοφιλέστερο επιβατικό     Το Boeing C-97 Stratofreighter ήταν τετρακινητήριο μεταγωγικό
                            αεροσκάφος, Αμερικανικής σχεδίασης και κατασκευής. Αναπτύ-
  αεροσκάφος μέσων αποστάσεων - στενής ατρά-     χθηκε προς τα τέλη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εφαρμόζοντας μια
  κτου στον κόσμο. Κατασκευάζεται από την εταιρεί-  μεγενθυμένη άνω άτρακτο σε μια κάτω άτρακτο και πτέρυγες ουσι-
  α Boeing Commercial Airplanes χωρίς διακοπή     αστικά ίδιες με αυτές του βομβαρδιστικού B-29 Superfortress. Το
  από το 1967. Με περίπου 6.160 αεροσκάφη να     πρωτότυπο XC-97 έφερε κινητήρες Wright R-3350 ισχύος 2,200
  έχουν παραγγελθεί και 5.009 να έχουν παραδοθεί   ίππων οι οποίοι του έδιναν εντυπωσιακές επιδόσεις. Στις 9 Ιανουα-
  σε αεροπορικές εταιρείες, αποτελεί το πιο διαδεδο- ρίου 1945 το πρώτο πρωτότυπο πέταξε από
  μένο αεροσκάφος τζετ που έχει βγει ποτέ στην πα-  το Σιάτλ στην Ουάσιγκτον σε 6 ώρες και 4 λεπτά, με μέση ταχύτητα
  ραγωγή. Κάθε στιγμή υπάρχουν περίπου 1.250     616 χμ την ώρα. Τα υπόλοιπα αεροσκάφη έφεραν τους αναβαθμι-
  αεροσκάφη 737 κάθε τύπου στον αέρα παγκοσμί-    σμένους κινητήρες Pratt & Whitney Wasp Major, ισχύος 3500
  ως. Κατά μέσο όρο, ένα Boeing 737 απογειώνεται   ίππων.
  κάθε πέντε δευτερόλεπτα.

      Η πυξίδα                      στην άλλη επέπλεε σε ένα βάζο γεμάτο νερό.
                                Για τους θαλασσοπόρους της Μεσογείου επί χιλιάδες χρόνια,
         Οι Κινέζοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν    τα σημεία προσανατολισμού ήταν ο Ήλιος την ημέρα κι ο
         έναν τρόπο, ένα όργανο, που θα τους επέτρεπε πολικός Αστέρας τη νύχτα. Όταν ο ουρανός ήταν σκεπασμέ-
         να προσανατολίζονται όταν ταξίδευαν στις   νος με σύννεφα, οι θαλασσοπόροι ταξίδευαν «στα τυφλά»,
         απέραντες εκτάσεις της πατρίδας τους. Από   όπως ο Οδυσσέας. Στη χώρα μας έφερε από την Κίνα το
παμπάλαια κινέζικα χειρόγραφα μαθαίνουμε πως οι αυτοκρά-    1320 ο Μάρκο Πόλο την πυξίδα.
τορες της Κίνας χρησιμοποιούσαν στα ταξίδια τους μικρές
βελόνες, μαγνητισμένες, στερεωμένες σε μια βάση. Υπήρχαν
δυο ειδών πυξίδες: στη μια η βελόνα κρεμόταν από ένα νήμα,

  Ο φωνογράφος

  Ο φωνογράφος αποτελεί εφεύρεση του Έντισον. Κατόρθωσε όχι μόνο να κατα-
  γράψει τις ηχητικές δονήσεις που προκαλούσε η φωνή ή οποιοσδήποτε άλλος
  ήχος, αλλά και να την αναπαράγει.

                  Ηφαίστεια -Σεισμοί

Η εσωτερική κατασκευή της Γης μοιάζει με κρεμμύδι, αφού αποτελείται από διαδοχικά στρώματα. Το εξωτερικό
στρώμα είναι στερεό, λέγεται ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ και αποτελείται από δώδεκα μεγάλες πλάκες, τις ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ.

Όταν δύο πλάκες πλησιάζουν μεταξύ τους, η μία βυθίζεται κάτω από την άλλη, λιώνει και μετατρέπεται σε ΜΑΓ-
ΜΑ. Το μάγμα μέσα από ρωγμές που δημιουργούνται ανεβαίνει προς την επιφάνια της Γης με τη μορφή ΛΑΒΑΣ.
Έτσι δημιουργείται το ηφαίστειο.

Επιπλέον με την κίνηση αυτή προκαλούνται συγκρούσεις και μεγάλες αναστατώσεις στις περιφέρειες των λιθοσφαι-
ρικών πλακών, με αποτέλεσμα οι περιοχές που βρίσκονται πάνω από τις πλάκες αυτές να υποφέρουν από σεισμούς.
Οι σεισμοί προκαλούν σοβαρές καταστροφές σε κτίρια, δρόμους, γέφυρες και άλλες κατασκευές του ανθρώπου!!!!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11