Page 4 - 2007 Αριθμός Φύλλου 27
P. 4

4 Φεβρουάριος 2011

...στην Αθήνα                                    Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το
                                          Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Οι μαθητές και οι μαθήτριες                             Κόσμος», όπου στο «Θέατρον»
του σχολείου μας πραγματο-                             παρακολουθήσαμε την πολύ αξιό-
ποιήσαμε εκδρομή στην Αθή-                             λογη θεατρική παράσταση
να. Παρακολουθήσαμε στο                               «Ομήρου Οδύσσεια-Το παραμύθι
Cinema Park την προβολή                               των παραμυθιών», με την υπογρα-
«Πράσινος πλανήτης». Κατα-                             φή της Κάρμεν Ρουγγέρη. Αυτή η
λάβαμε ότι πρέπει να μάθουμε                            παράσταση μας έδωσε την ευκαι-
να μην σπαταλούμε τα αποθέ-                             ρία να εμπεδώσουμε την πλούσια
ματα ενεργειακών πόρων και                             κληρονομιά της ιστορίας και του
να συνεργαζόμαστε για να λύ-                            πολιτισμού μας.
σουμε τα προβλήματα και να
σχεδιάζουμε το μέλλον μας.

      Το νέο αναπάντεχο και ιδιαίτερα Το τεράστιο και επιβλητικό καράβι έπλεε ήρεμα στην επι-

      ευχάριστο. Ο πατέρας μου φάνεια της θάλασσας και φαινόταν ελαφρύ σαν πούπουλο.

               έπρεπε να πάει για μια δου- Κάθισα για λίγο να απολαύσω τη μαγική ηρεμία του πελά-

               λειά στην Κρήτη και με την γους. Ως εκεί που έφτανε το μάτι μου κυριαρχούσε το γα-

               ευκαιρία θα ταξιδεύαμε λάζιο χρώμα και δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει πού

               μαζί του. Η χαρά μου ήταν τελείωνε η θάλασσα και πού άρχιζε ο ουρανός. Κάποιες

               διπλή όταν έμαθα πως θα φορές διέκρινα στον ορίζοντα άλλα πλοία που έκαναν και

               ταξιδεύαμε με πλοίο, γιατί αυτά το δικό τους ταξίδι.

               λατρεύω τη θάλασσα και Πάνω από το καράβι πετούσαν ολόλευκοι γλάροι σε διάφο-

      επιδιώκω με κάθε τρόπο να ρους σχηματισμούς. Δυο παιδάκια τους έριχναν ψωμί και

      βρίσκομαι κοντά της.               εκείνοι βουτούσαν στα καταγάλανα νερά για να το πιά-

Ξεκινήσαμε πρωί πρωί για το λιμάνι και χωρίς καθυστέρη- σουν. Έπειτα έκαναν έναν κύκλο στον αέρα σαν να ήθελαν

ση επιβιβαστήκαμε. Το μεγάλο πλοίο έβαλε μπρος τις μη- να πουν «ευχαριστώ».

χανές του, τα φουγάρα κάπνιζαν και ο θόρυβος της Κάποιες στιγμές έμεναν πίσω, μα πάνω που νόμιζες πως

άγκυρας μας ειδοποίησε ότι το ταξίδι μας ξεκινούσε.     μας έχασαν, να και πάλι που διέσχιζαν τον αέρα.

Χάζεψα για αρκετή ώρα την ακτή που ολοένα και απομα- Το ταξίδι θα διαρκούσε πολλή ώρα ακόμη. Έτσι αποφάσι-

κρύνονταν. Κοιτάζοντας την από το καράβι, η μεγάλη πο- σα να πάω για λίγο στην καμπίνα μου να ξεκουραστώ. Ξά-

λύβουη πόλη έμοιαζε ήσυχη και όμορφη σαν πίνακας ζω- πλωσα, έκλεισα τα μάτια μου και φαντάστηκα πως ήμουν

γραφικής.                          εγώ ο καπετάνιος του πλοίου, πως κρατούσα το τιμόνι και

Όμως δεν έπρεπε να χάνω χρόνο, γι’ αυτό αμέσως ρίχτηκα αρμένιζα σε μακρινές θάλασσες, πως δάμαζα τα πελώρια

στην αγαπημένη μου ασχολία: την εξερεύνηση του πλοίου. κύματα, πως ταξίδευα σε κόσμους παραμυθένιους.

Τριγύρισα λοιπόν αρκετή ώρα τους άγνωστους χώρους, Γι’ αυτό μου αρέσει να ταξιδεύω με καράβι. Είναι πάντα

παρατήρησα τους υπόλοιπους επιβάτες κι έκανα βόλτα ένα ταξίδι εμπειριών και φαντασίας.

στους διαδρόμους και στην καφετέρια.                          Ιάσονας Μουμούρης
Στη συνέχεια βγήκα στο κατάστρωμα. Ο καιρός ήταν ζε-                  (Μαθητής Ε΄ τάξης)

στός και οι περισσότεροι επιβάτες είχαν βγει έξω για να τον

απολαύσουν. Μάλιστα στο πίσω μέρος του πλοίου ανακά-

λυψα και μια μικρή πισίνα. Γύρω γύρω αρκετοί τουρίστες

έκαναν ηλιοθεραπεία ξαπλωμένοι στις αναπαυτικές ξαπλώ-

στρες.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9