Page 2 - 2007 Αριθμός Φύλλου 27
P. 2

2 Φεβρουάριος 2011

Εμείς, τα παιδιά της Γ΄ τάξης, κατα-          το σκιάχτρο μας και το δώσαμε στα
σκευάσαμε ένα σκιάχτρο, για να μην           παιδιά της Δ΄ τάξης, για να το τοποθε-
πηγαίνουν τα πουλιά στο λαχανόκηπό           τήσουν στο λαχανόκηπο.
μας. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε           Μαζί με το σκιάχτρο κρεμάσαμε κορ-
ήταν ένα παλιό παντελόνι, ένα καρό           δέλες και παλιά CD, για να τρομά-
πουκάμισο, ένα ψάθινο καπέλο και χόρ-         ζουν τα πουλιά και να μην πλησιά-
το για τα πόδια και τα χέρια του.           ζουν το λαχανόκηπό μας.
Τα υλικά αυτά μας τα έφερε η κ.Ιωάννα
και την ευχαριστούμε πολύ.
Το σκιάχτρο μας το κατασκευάσαμε στο
εργαστήρι των εικαστικών του σχολείου
μας, με τη βοήθεια του κ.Κώστα Κοττα-
ρίδη, που έβαλε όλο το μεράκι και το
κέφι του. Όταν ολοκληρώσαμε την κα-
τασκευή του, βγάλαμε φωτογραφίες με

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να δια-  Περισσότερο   Γι’ αυτό το θέμα υπάρχουν πολλοί
σκεδάζει, να παίζει και να περνάει           υπεύθυνοι. Οι δάσκαλοι, οι διευθυ-

το χρόνο του όμορφα. Το διάβασμα    παιχνίδι,    ντές και ακόμη περισσότερο αυτοί
σε μαθαίνει πολλά πράγματα, όμως,           που είναι αρμόδιοι για θέματα παι-

αν διαβάζεις πολλές ώρες, καταντάει  όχι...μαθήματα δείας. Νομίζουν πως τα σκληρά
αρκετά κουραστικό.                   μέτρα απέναντι στους μαθητές
Εμείς τα παιδιά, στο σχολείο μου,           έχουν θετικά αποτελέσματα και

περνάμε πολύ όμορφα στα διαλείμματα. Διασκεδάζουμε, πιστεύουν πως έτσι θα πετύχουν.

παίζουμε και ευχαριστιόμαστε αυτές τις ώρες. Όταν όμως Αυτό, όμως, οδηγεί στο χειρότερο, διότι, έτσι κουρασμέ-

χτυπάει το κουδούνι και είναι ώρα για μάθημα, δε θέλου- νοι που είμαστε, δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ στο μά-

με ούτε καν να το σκεφτόμα-              θημα. Επομένως, οι γνώσεις

στε! Αυτό γίνεται ιδιαίτερα              μας δεν εμπλουτίζονται. Το

τις τελευταίες ώρες της μέ-              μόνο που γίνεται είναι να αρ-

ρας, καθώς είμαστε εξουθε-               χίσουμε να μισούμε το σχο-

νωμένοι. Δεν θέλουμε να                λείο.

αρχίσουμε να γράφουμε, ού-               Για να λυθεί αυτό το πρόβλη-

τε να διαβάζουμε. Το μόνο               μα μάθησης-διασκέδασης,

που θέλουμε είναι λίγο παι-              πρέπει τα μέτρα που έχουν

χνίδι παραπάνω. Τώρα που                παρθεί για τα παιδιά να αλλά-

είμαστε μικροί, γιατί στο               ξουν, ώστε να μην είναι τόσο

Γυμνάσιο θα σκεφτόμαστε                αυστηρά. Αυτό, για να αγα-

άλλα πράγματα. Ας το χα-                πήσει κάθε παιδί το σχολείο

ρούμε λίγο, τώρα που μπο-               και να αποκτήσει περισσότε-

ρούμε.                         ρες γνώσεις.

                                             Φωτεινή Κισκήρα
                                           (Μαθήτρια Στ΄ τάξης)
   1   2   3   4   5   6   7