Page 1 - 2007 Αριθμός Φύλλου 27
P. 1

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ?ΥΟΛΔΗΟ

                   ΑΡΗΘΜΟ? ΦΤΛΛΟΤ 29  Νοέμβπιορ 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επίζκετη ζηην Απσαία         Οι μαθηηέπ ηηπ Ση΄ηάνηπ ηξρ ζςξλείξρ μαπ ποαγμαηξπξιήζαμε
Ολςμπία

               ?ελ. 3

Εοπηαζμόρ 28ηρ Οκηυβπίος επίζκεση ζηξ Νηπιαγτγείξ και Δημξηικό ζςξλείξ ηηπ Πέοζαιμαπ, ηξρ
           ?ελ. 4, 5 Δήμξρ Φξλόηπ, προόπληκηηπ πεοιξςήπ ηξρ Νξμξύ Ηλείαπ.

                   Σηη διαδοξμή ποξπ ηημ ξοειμή Ηλεία, ηα ζρμαιζθήμαηά μαπ ήηαμ αμά-

                   μεικηα. Από ηη μία πλεροά αιζθαμόμαζηε ςαοά πξρ θα επιζκεπηόμαζηε

                   έμα άλλξ ζςξλείξ, εμώ από ηημ άλλη, αμηικοίζξμηαπ ηξ μέγεθξπ ηηπ κα-

                   ηαζηοξθήπ από ηημ πύοιμη λαίλαπα πξρ έπληνε ηημ πεοιξςή, μιώθαμε ξο-

Σα νέα ηηρ βιβλιοθήκηρ        γή και αγαμάκηηζη. (ζρμέςεια ζηη ζελ.6)

            ?ελ. 5

Σο ζσολείο ηηρ Πέπζαιναρ
ζηο ζσολείο μαρ

              ?ελ. 7

Εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα
              ?ελ. 8

Βιβλιοπαποςζιάζειρ
              ?ελ. 9

Ακποζηισίδερ - Αινίγμαηα -
?ηαςπόλεξα

           ?ελ. 10, 11

Επιζκέτειρ - εκδπομέρ
              ?ελ. 12
   1   2   3   4   5   6