Μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στη Βουλή των Εφήβων

Η μαθήτρια των Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Κωνσταντίνα Δέδε, εκπροσώπησε το σχολείο και τον νομό μας στις εργασίες της  ΚΔ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή, που πραγματοποιήθηκαν από τις 2 έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι έφηβοι βουλευτές αναδείχθηκαν από τις Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης, στις οποίες μετείχαν και εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019, με κεντρική θεματική τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου οι μαθητές και οι μαθήτριες συζήτησαν σε ομάδες αλλά και σε ολομέλεια για θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνομίλησαν με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες λαμβάνοντας μέρος σε βιωματικά εργαστήρια προβληματισμού και ευαισθητοποίησης, σχεδιασμένα από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Επισκέφθηκαν  το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Οιδίπους Τύραννος κ.α.

 Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής των Εφήβων στην αίθουσα της Ολομέλειας, κατά την οποία οι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τις εργασίες των ομάδων τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με βουλευτές, τον Πρόεδρο και άλλους εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων.

Η μαθήτρια μιλώντας για την εμπειρία της, αναφέρει:

Η “Βουλή των Εφήβων” είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αξίζει να συμμετέχει κανείς καθώς αποκομίζει πολλές εμπειρίες και δεξιότητες. Σου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο με 300 διαφορετικά παιδιά από διάφορες πόλεις, χωριά και νησιά της Ελλάδας και μαζί τους, μέσα από συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο, καλείσαι να θέσεις σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους νέους όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ύπαρξη ψυχολόγου στα σχολεία, η αντιμετώπιση του bullying από τα ίδια τα παιδιά κ.τ.λ. Όλα αυτά μπροστά στην πρόεδρο του προγράμματος , στον Πρόεδρο της Βουλής αλλά και στην ολομέλεια των εφήβων βουλευτών!

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω μια φράση του κυρίου Αρσένη Κρίτωνα, ενός νέου βουλευτή, η οποία με προβλημάτισε και με έκανε να σκεφτώ διαφορετικά κάποια πράγματα. Η φράση λέει «το πως βλέπουμε τους άλλους γύρω μας είναι ο καθρέπτης για το πως βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό».

Μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά στη Βουλή των Εφήβων

Konstantina Dede, the student of Ekpedeftiria Bouga, represented our school and county in the proceedings of the CDC of the House of Parliament for Adolescents , Steps to Democracy: Active Participation, held from September 2nd to September 4th, 2019.

The adolescent members were nominated by the Participatory Action Teams, in which they participated and worked throughout the 2018-2019 school year, with a focus on human rights. During the Session, students  discussed in groups , democracy and human rights issues, they discussed with representatives of Parliament, exchanged views and ideas by participating in experiential workshops and brainstorming sessions, designed by the House of Representatives. At the same time they had the opportunity to participate in a variety of cultural activities. They visited the National Archaeological Museum, watched the Oedipus Tyrannos theater performance and more.

 The proceedings of the session were concluded with the solemn sitting of the House Parliament for Adolescents in the plenary hall, during which the students presented the work of their groups. During these days they had the opportunity to speak with Members, the President and other representatives of the Hellenic Parliament.

Talking about her experience, the student says:

The House of Teenagers is a program worth attending as you gain  experiences and skills. You are given the opportunity to be in this space with 300 different children from different cities, villages and islands of Greece and with them, through cooperation and constructive dialogue, you are asked to raise serious issues concerning young people such as career orientation, the existence of psychologists in schools, dealing with bullying by children themselves, etc. All this in front of the President of the program, the President of the House and the plenary of teenage Members!

In closing, I would like to point out a phrase by Mr Arsenis Critona, a young Member, who has puzzled me and made me think of different things. The phrase “how we see others around us is the mirror of how we see ourselves”.