Τμήματα

  • Μεταβρεφικό (1,5-3 ετών)
  • Προ-Προνήπια (3-4 ετών)

Εκπαιδευτικό προσωπικό:

Το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μας αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με αγάπη για το παιδί. Εκπαιδευτικοί με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στο χώρο, θέτουν ως κύριο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, συνεχίζοντας να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

Σεβόμενοι την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα, καλλιεργούν και αξιοποιούν τις κλίσεις και τα ταλέντα των παιδιών ενώ παράλληλα τους παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, συνεργασία, εξερεύνηση και βιωματική προσέγγιση της γνώσης.

Σε κάθε τμήμα του Παιδικού Σταθμού εργάζονται, τουλάχιστον, δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες της εκάστοτε ηλικίας, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών (Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας) που ανατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη διαμόρφωση του ελληνικού προγράμματος στους Παιδικούς Σταθμούς της χώρας.