Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Σχολείο και οικογένεια

Σχολείο και οικογένεια

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας…

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για πολλούς επιστήμονες στο πέρασμα των χρόνων. Τα ερευνητικά αποτελέσματα τονίζουν πως αν η συνεργασία αυτή είναι ουσιαστική έχει σπουδαία αποτελέσματα στην ολόπλευρη ανάπτυξη ενός παιδιού και κατ’ επέκταση στην ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Υπηρετώντας τις αρχές της παιδαγωγικής που τονίζουν τα παραπάνω, ιδιαίτερα για τις μικρές ηλικίες, στο σχολείο μας πραγματοποιούνται συχνές και τακτικές συγκεντρώσεις γονέων με απώτερο σκοπό όχι μόνο, την ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών αλλά και την ενημέρωση για το πρόγραμμά μας και τις δράσεις μας επιδιώκοντας έτσι την επέκτασή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό σύνολο.

Πολύ σημαντική για εμάς είναι η 1η Συγκέντρωση Γονέων, η οποία πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο, όπου οι στόχοι μας είναι οι εξής:

-Να μπουν οι βάσεις για μια σχέση εμπιστοσύνης

-Να ενημερωθούμε ως εκπαιδευτικοί για το κάθε παιδί ξεχωριστά (ανάγκες, ταλέντα, δυσκολίες κτλ)

-Να βοηθήσουμε και οι δυο πλευρές μαζί την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο

-Να ενημερωθούν οι γονείς για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους οι γονείς έχουν τη δυνατότητα:

– να επικοινωνήσουν καθημερινά, πρωινές ώρες, με τις νηπιαγωγούς είτε τηλεφωνικά είτε με προσωπικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου, κατόπιν συνεννόησης.

– να έλθουν σε προγραμματισμένη συνάντηση με την παιδοψυχολόγο του σχολείου, προκειμένου να λύσουν απορίες αλλά και να συζητήσουν για την αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων που τους απασχολούν.

– να παρακολουθήσουν σεμινάρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών αλλά και με διάφορα κοινωνικά θέματα, τα οποία υλοποιούνται από την παιδοψυχολόγο του σχολείου και άλλους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, σε κατάλληλες αίθουσες στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Η καλή συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας!