Μαθητική εφημερίδα Γυμνασίου-Λυκείου: Τεύχος Ιανουαρίου – Απριλίου