Κροατία

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, ως σχολείο που εμβαθύνει στη νέα γνώση και την επιδιώκει, που γνωρίζει τις νέες απαιτήσεις του αιώνα και τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές του παρόντος ως ενήλικες του μέλλοντος, δε θα μπορούσε να μην λαμβάνει υπόψιν το εκπαιδευτικό σύστημα όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, δουλεύοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά με το STEAM, με την ουσία του, τα χαρακτηριστικά του αλλά και με τον τρόπο που μπορεί να κατανοηθεί από τους μαθητές  μέσω της καθημερινής παρατήρησης και εφαρμογής του στην πραγματική ζωή, τα παιδιά που συμμετέχουν στα εργαστήρια «Τransforming FabLab to SteamLab» καλλιεργούν βεβαίως τεχνολογικές δεξιότητες αλλά μαθαίνουν βιώνοντας. Μαθαίνουν για τις φρυκτωρίες των Αρχαίων Ελλήνων και τη μετάδοση του μηνύματος με τη φωτιά αλλά κατασκευάζουν τα ίδια την δική τους φρυκτωρία, κατανοούν τον μηχανισμό που κρύβεται πίσω από αυτές και τις συνθήκες επικοινωνίας της εποχής.

Το σπουδαιότερο όμως είναι πώς μια ομάδα μαθητών Δημοτικού από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία), δουλεύει ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις έννοιες του STEAM σε θεματικές που έχει επιλέξει, με σκοπό να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στα συμμετέχοντα, στο πρόγραμμα, σχολεία. Για την ανταλλαγή αυτή, από την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το Δημοτικό σχολείο «Jagoda Truhelke» του Όσιγιεκ στην Κροατία.

Θέμα του σχολείου της Κροατίας ήταν η πολιτισμική κληρονομιά και η διαφύλαξη της. Προκειμένου λοιπόν,  οι μαθητές του εν λόγω σχολείου, να γνωρίσουν βιωματικά την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου τους, χρησιμοποίησαν την Επιστήμη(Science) αφού με ειδικό εξοπλισμό μελετήθηκε η χλωρίδα της περιοχής,  την Τεχνολογία(Technology) μέσω της οποίας αναλύθηκαν ιστορικά μνημεία ενώ σχεδιάστηκαν ηλεκτρονικά τα παραδοσιακά ‘Mandala’, της Μηχανικής (Engineering) όπου κατασκευάστηκαν αντικείμενα τα οποία απεικόνιζαν σημεία και ανθρώπους που συμβολίζουν την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, της Τέχνης (Art) καθώς έγινε αναπαράσταση θεατρικών πράξεων που αναφέρονταν στην επιστήμη και τον πολιτισμό, και των Μαθηματικών (Maths) που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και την εφαρμογή όλων των παραπάνω.

Όλες αυτές τις τεχνικές και τις μεθόδους γνώρισαν οι εκπαιδευτικοί, μέσω του προγράμματος ΕRASMUS+ KA2, οι οποίοι κατανόησαν νέες πρακτικές που μεταδίδουν την πληροφορία και με καινοτόμο τρόπο την προάγουν σε γνώση. Σκοπός αυτής της μετακίνησης βεβαίως είναι η εφαρμογή των μεθόδων αυτών στο σχολείο και η διάχυσή τους στην τοπική κοινωνία.  Η αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία καταρτίζει φυσικά τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως επωφελεί τους μαθητές του σχολείου μας, αφού η προσπάθεια για μετάβαση από το παλιό στο νέο, από το παραδοσιακό στο σύγχρονο, από το συνηθισμένο στο καινοτόμο γίνεται ακόμη πιο εντατική και συγχρονισμένη με τα νέα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα.