Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Η φιλοσοφία μας

Η Φιλοσοφία μας

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πράξης και η φιλοσοφία λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά γίνεται πάντα με γνώμονα το παιδί, τις ανάγκες αυτού και την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του κατάρτιση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αυτοδύναμου χαρακτήρα. Η εκπαίδευση για εμάς είναι μία απελευθερωτική διαδικασία και συνδυάζεται οργανωμένα με μία προσπάθεια Δια Βίου Εκπαίδευσης και μάθησης του ατόμου. Άξονας μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σύγχρονου τύπου, ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες και  ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης κριτικά ανεπτυγμένων, καλλιεργημένων και δημιουργικών προσωπικοτήτων οι δράσεις μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και δεν περιορίζονται αυστηρά στα καθορισμένα πρότυπα ενός σχολικού προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλους τους μαθητές.