Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Oι μαθητές του γαλλικού τμήματος της Δ΄τάξης του σχολείου μας συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα etwinning (διαδικτυακή αδελφοποίηση και ανταλλαγή) σε συνεργασία με μαθητές του δημοτικού σχολείου Ecole du bourg, της πόλης StDidier Au Mont d’Or, στη Γαλλία καθώς και με μαθητές της Ε΄Δημοτικού Αρσακείου Εκάλης. Ο τίτλος του έργου είναι Deux personnages imaginaires racontent …

 Σκοπός του προγράμματος etwinning είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των δυο χωρών, χρησιμοποιώντας τη γαλλική γλώσσα, και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό της άλλης χώρας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους μαθητές από τη Γαλλία. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  έχουν την ευκαιρία εκτός από την επικοινωνία μέσω email να συμμετέχουν και σε διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις ή/και να στείλουν ηχογραφημένα μηνύματα και βίντεο στο πλαίσιο των δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Η διαδικασία συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής:

-Αρχικά, γνωριμία με ομαδικές παρουσιάσεις μαθητών σε μορφή powerpoint και padlet

-Γνωριμία με τους αλληλογράφους μας μέσω ατομικών/ομαδικών δημιουργιών (σκίτσα, μηνύματα, ηχογραφήσεις κ.α.)

-Σταδιακή ανάπτυξη προσωπικής αλληλογραφίας : κάθε μαθητής αποκτά έναν δικό του αλληλογράφο από τους μαθητές της άλλης χώρας, με τον οποίο επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του προγράμματος με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα – οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές είναι το εξής :

 

Ιανουάριος : δυο κούκλες- μαριονέτες παρουσιάζουν την τάξη

Φεβρουάριος : παρουσίαση του σχολείου, της σχολικής ζωής, κουίζ με ερωτήσεις

Μάρτιος : παρουσίαση του κάθε μαθητή, καθημερινές συνήθειες, προτερήματα

Απρίλιος : πασχαλινά έθιμα, κάρτες, παραδόσεις

Μάιος : παρουσίαση της χώρας, μέρη διακοπών, φωτογραφίες

Ιούνιος : τηλεδιάσκεψη

Η Δ΄δημοτικού μιλάει για την ειρήνη και τον πόλεμο με τον δικό της τρόπο, στα γαλλικά.

https://www.thinglink.com/scene/1561843678794743811

Η Δ΄δημοτικού μιλάει για το ελληνικό Πάσχα στα γαλλικά.

https://read.bookcreator.com/30FhvxsQcqYFOUXNMwOnPqcqcRF2/k4I59bkmRpySu7qQoe5TbA

Η Δ΄δημοτικού του σχολείου της Γαλλίας μας διαβάζει τους μύθους που έγραψε!

https://enthdf.fr/scrapbook#/view-scrapbook/a2f8e45d-32e9-4670-a739-f425086d5924

Οι μαθητές της Δ΄τάξης  του γαλλικού τμήματος του σχολείου μας  συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο πρόγραμμα e-twinning (διαδικτυακή αδελφοποίηση και ανταλλαγή) σε συνεργασία με μαθητές του δημοτικού σχολείου Ecole Primaire Eugène Rondeaux στην πόλη

Homblières. Ο τίτλος του έργου είναι Correspondance (Αλληλογραφία).

Σκοπός του προγράμματος e-twinning είναι η ύπαρξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών, χρησιμοποιώντας την γαλλική και την ελληνική γλώσσα (και σε ειδικές περιπτώσεις τα αγγλικά) και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η εξοικείωση με την ξένη γλώσσα και η γνωριμία με τον πολιτισμό της άλλης χώρας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους μαθητές από τη Γαλλία. Τα παιδιά που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα  έχουν την ευκαιρία εκτός από την επικοινωνία μέσω e-mail να συμμετέχουν και σε διαδικτυακές ζωντανές συναντήσεις ή/και να στείλουν ηχογραφημένα μηνύματα και βίντεο στο πλαίσιο των δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Η διαδικασία συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής:

– Αρχικά, γνωριμία με ομαδικές παρουσιάσεις μαθητών σε μορφή powerpoint και padlet.

– Γνωριμία με τους αλληλογράφους μας μέσω ατομικών/ομαδικών δημιουργιών (σκίτσα, μηνύματα, ηχογραφήσεις κ.α.).

– Σταδιακά ανάπτυξη προσωπικής αλληλογραφίας: κάθε μαθητής αποκτά έναν δικό του αλληλογράφο από τους μαθητές της άλλης χώρας με τον οποίο επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του προγράμματος με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα – οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές είναι το εξής:

Δεκέμβριος: Παρουσίαση των μαθητών → εξοικείωση με βασικές λέξεις, εκφράσεις γνωριμίας, χαιρετισμούς, ανταλλαγή ευχών και χριστουγεννιάτικων εθίμων.

Ιανουάριος: «Παρουσιάζω το σχολείο μου» → γνωριμία με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα

στη Γαλλία, ομοιότητες και διαφορές της μαθητικής ζωής της χώρας μου.

Φεβρουάριος: Διαδικτυακή συνομιλία.

Μάρτιος: «Παρουσιάζω την οικογένειά μου» → γνωρίζω τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης της οικογένειας ως βασικού στοιχείου της γαλλικής κοινωνίας, σταδιακά οι μαθητές γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους, ώστε να αρχίσουν να επικοινωνούν ο καθένας με τον δικό του αλληλογράφο.

Απρίλιος: Έθιμα και πασχαλινές κάρτες.

Μάιος – Ιούνιος: Παρουσιάζω τη χώρα μου – Ψηφιακό παιχνίδι – Διαδικτυακή συνομιλία.