Erasmus +

Τransforming Fablabs Into Steamlabs

Mobility Ισπανία

Erasmus+ – Εκπαιδευτικό ταξίδι στα Κανάρια Νησιά

Στο πλαίσιο προετοιμασίας των μαθητών για τα νέα δεδομένα στο παγκόσμιο επαγγελματικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι», με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την βελτίωση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συμμετέχει σε πρόγραμμα Εrasmus+ και συνεργάζεται με πέντε σχολεία της Ευρώπης.

Τα σχολεία αυτά είναι από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία.

Το έργο έχει ως θέμα το STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).  Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά με την πραγματοποίηση εργαστηρίων για μαθητές της Δ’, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, εργάζονται στο τμήμα της Επιστήμης εισάγοντας την έννοια της διαθεματικότητας. Οι μαθητές δηλαδή ενώ κατασκευάζουν αρχαίες ελληνικές τεχνολογίες και επομένως μελετούν Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική και Μηχανολογία, ταυτόχρονα και προκειμένου η ολοκλήρωση του έργου να θεωρηθεί άρτια, ερευνούν το πολιτιστικό και χωροχρονικό υπόβαθρο της περιόδου.

Κάθε χώρα όμως, παρότι συντονίζεται στο θέμα του έργου που είναι οι επιστήμες του STEAM, αναλαμβάνει επιμέρους πτυχές του. Έτσι, ενώ τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά εμβαθύνουν στον τομέα της επιστήμης (Science),το σχολείο της Ιταλίας στην Τέχνη, η Κροατία στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και την απεικόνισή της μέσω ψηφιακών χαρτών, το σχολείο CEIP TAGOROR των Κανάριων Νήσων στην Ισπανία ερευνά την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Καθώς σημαντική συνιστώσα των προγραμμάτων Erasmus+ για την επιτυχία τους είναι μετάδοση και η διάχυση του αποτελέσματος του έργου στους συμμετέχοντες αλλά και στις κοινωνίες τους, η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι απαραίτητη.

Έτσι, από τις 24 έως τις 29 Μαρτίου 2019 τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου μετέβησαν στα Κανάρια Νησιά όπου παρακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται τα Μαθηματικά, ήρθαν σε επαφή με νέες τεχνολογίες, προγράμματα και λογισμικά, κατασκεύασαν ρομπότ και τα βύθισαν στο νερό παρατηρώντας τη λειτουργία τους εκεί, κατασκεύασαν γρανάζια, χρησιμοποίησαν 3D εκτυπωτές και έφεραν στο σχολείο ιδέες, μεθοδολογίες και πρακτικές.

Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 και θα λήξει τον Νοέμβριο του 2020. Ο χαρακτήρας του είναι συνεργατικός και οι εκάστοτε νεοαποκτηθείσες γνώσεις είναι πολύτιμες τόσο για το σχολείο όσο και για την κοινωνία.

 

Mobility Ιταλία

Την Κυριακή 13/1/19 εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά μετέβησαν στην Πεσκάρα της Ιταλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 ως συνεργάτες σε εκπαιδευτικό έργο με τίτλο «Μετατροπή FabLab σε SteamLab» που θα έχει διάρκεια δύο έτη (2018 – 2020).
Το έργο εστιάζει στη μετατροπή της παραδοσιακής διδακτικής προσέγγισης του STEAM σε μια πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη διδασκαλία όπου ο μαθητής δεν είναι παρατηρητής και παθητικός δέκτης της νέας γνώσης αλλά θέτει τον εαυτό του στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πειράματα, με προκλήσεις, με πρωτοβουλίες και απαραίτητη έρευνα όλων των απαιτούμενων πτυχών του προς μελέτη αντικειμένου.
Υπό την ομπρέλα του STEAM κάθε σχολείο – εταίρος θα αναλάβει και θα εργαστεί σε μια επιμέρους πτυχή του. Οι μαθητές του σχολείου μας θα εργαστούν με τη καθοδήγηση των δασκάλων τους στην έρευνα και τη κατασκευή αρχαίων ελληνικών μηχανισμών με σκοπό την διαθεματικότητα και τη συνεργασία.
Η νέα διδακτική προσέγγιση του STEAM θα επιτευχθεί με τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με 5 σχολεία της Ευρώπης (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία). Ήδη από την πρώτη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εργαστήρι τεχνολογίας σε Δημοτικό σχολείο της Ιταλίας, νεοαποκτηθείσες γνώσεις αναμένεται να φέρουν μακροπρόθεσμα και σπουδαία αποτελέσματα για την βελτίωση του διδακτικής προσέγγισης και της διαθεματικότητας από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά.
Η στρατηγική προσήλωση του σχολείου στην ανταπόκριση των απαιτήσεων και των προκλήσεων που θέτει ο 21ος αιώνας ενδυναμώνεται από τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο που καθιστά το σχολείο ικανό να ανταποκριθεί στις αλλαγές και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Gamified Introduction to Gamification

Μαθητοκεντρική προσέγγιση, παιχνιδοποιημένη μάθηση, μάθηση που βασίζεται στο δίλημμα και στρατηγικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων μαθήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο του προγράμματος “Gamified Introduction to Gamification” Erasmus + Project: 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330

στο οποίο συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι 4 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του σχολείου μας. Γιώτα Κωνσταντινέα από το Νηπιαγωγείο, Ιωάννα Μπουγά, Δημοτικό, Χριστίνα Δίμιζα και Κωνσταντίνα Κορμά από το Γυμνάσιο- Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την Europass Teacher Academy σε συνεργασία με την Serious Games Interactive και την ΠΔΕ Πελοποννήσου (εταίροι) και στη Βη φάση του περιελάμβανε:

  • 5μερη επιμόρφωση 30 ωρών εκπαιδευτικών από σχολεία της Περιφέρειας Πελοπ/νησου μέσα στο Μάρτιο,
  • σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων μαθήματος μέσα στην τάξη που αξιοποιούν το δίλημμα και την πλατφόρμα Dibl τον Απρίλιο
  • ανατροφοδότηση, παράδοση και τελική αξιολόγηση το Μάιο.

Κεντρικό στοιχείο της επιμόρφωσης ήταν η εξοικείωση των επιμορφούμενων με την έννοια του διλήμματος, ερωτήματος δηλαδή στο οποίο δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση και στο οποίο η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες καταστάσεις/ περιπτώσεις/ συνθήκες οι συνέπειες των οποίων φαίνονται το ίδιο δυσάρεστες ή το ίδιο ελκυστικές.

Στη  μάθηση που βασίζεται στο δίλημμα (dilemma-based learning) γίνεται χρήση σεναρίων που υποστηρίζουν ενεργητικές στρατηγικές μάθησης, όπως η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλήματος (problem-based learning) και η μάθηση που βασίζεται στην μελέτη περίπτωσης (case-based learning).

Μέσα από το δίλημμα καλλιεργούμε δεξιότητες ζωής:
διδάσκουμε την χρήση αξιών και την διαχείριση συναισθημάτων, ενθαρρύνουμε την κριτική σκέψη, ευαισθητοποιούμε πάνω σε σοβαρά ζητήματα, ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και μοιραζόμαστε απόψεις.

Ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Κοινωνική και πολιτική Αγωγή, τα Θρησκευτικά, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και οι Lego Μηχανισμοί μας έδωσαν την ευκαιρία να πειραματιστούμε διδακτικά με μαθητές από 5 ως 15 ετών.

Σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ανοίχτηκαν δρόμοι και ορίζοντες που ενίσχυσαν την πεποίθηση μας ότι το παιχνίδι είναι ο μόνος σοβαρός τρόπος να μαθαίνεις και ότι ουσιαστική γνώση είναι όλες εκείνες οι δεξιότητες που μένουν, όταν το σχολείο έχει τελειώσει.