Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το σχολικό έτος για τους μαθητές αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου.

Ειδικά για τους μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας, το σχολικό έτος αρχίζει περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα για την καλύτερη προσαρμογή των παιδιών στα νέα δεδομένα. Σε αυτό το διάστημα τα παιδιά γνωρίζουν το “μεγάλο” σχολείο, γνωρίζονται με τη δασκάλα τους και τους συμμαθητές τους, ζωγραφίζουν, παίζουν, προσαρμόζονται, ώστε από την πρώτη ημέρα μαθημάτων να ξεκινούν πανέτοιμα. Τα θρανία στην Α΄ τάξη είναι ιδιαίτερα χαμηλά και μοιάζουν αρκετά με τα τραπέζια του Νηπιαγωγείου ώστε τα παιδιά να νιώθουν καλύτερα και η προσαρμογή τους να είναι ευκολότερη. Το ίδιο διάστημα γίνονται επαναληπτικά μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄ Δημοτικού.

Το σχολείο μας υλοποιεί τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φροντίζοντας ταυτόχρονα να εμβαθύνει και να διευρύνει, ακολουθώντας παράλληλα τη φιλοσοφία και τους στόχους που καθορίζει το σχολείο.

Η Αγγλική Γλώσσα, η Φυσική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά γίνονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από την Α΄ τάξη. Το μάθημα της πληροφορικής διδάσκεται από καθηγητή πληροφορικής σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης.

Οι μαθητές, στην αρχή κάθε έτους, παραλαμβάνουν συμπληρωματικά βιβλιοτετράδια που αποτελούν εσωτερικές εκδόσεις του σχολείου, με σκοπό την εμπεδωτική εργασία στο σχολείο και το σπίτι.

Ενισχυτική διδασκαλία προσφέρεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης στα παιδιά που το χρειάζονται.

Η διδασκαλία υποβοηθείται σημαντικά με τη χρήση Διαδραστικού πίνακα, H/Y, Videoπροβολέων, Video, DVD, κ.λ.π.

Mαθητές του σχολείου μας παίρνουν τον ρόλο του δημοσιογράφου και εκδίδουν την “Εφημερίδα των Μικρών Εξερευνητών”.

Το Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών βοηθά στη διδασκαλία και την κατανόηση της Φυσικής. Σε ειδικά διαμορφωμένη και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα οι μαθητές μέσα από πειράματα και βιωματικές δραστηριότητες, προσεγγίζουν την επιστημονική γνώση εφαρμόζοντας τη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση.

Οι πολλές επιμορφωτικές επισκέψεις και οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του σχολείου.

Η Μουσειακή Αγωγή βοηθά τα παιδιά μας ν’ αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Πραγματοποιούνται συχνές ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις για τον έλεγχο των διδαγμένων γνώσεων αλλά και τα παιδιά να συνηθίζουν στη διαδικασία των εξετάσεων.

Επανάληψη της σημαντικότερης ύλης στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμά μας συμπληρώνεται με ετήσια Εκπαιδευτικά Προγράμματα που βοηθούν στη συνεργασία των μαθητών ενώ διευρύνουν τους ορίζοντες τους.

Λειτουργεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ για μαθητές που το χρειάζονται και οι γονείς δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι.

STEAM

 

Ο όρος STEAM (Science, Technology, Engineering , Arts and Mathematics) είναι το ακρωνύμιο για τα πεδία που αναφέρονται στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Μηχανική, την Τέχνη και τα Μαθηματικά.

Η Γ’ τάξη των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά εισάγει το εκπαιδευτικό μοντέλο του STEAM στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά με την αλλαγή της παραδοσιακής διδασκαλίας σε μια μαθητοκεντρική διδασκαλία. Οι μαθητές καλούνται να γίνουν μικροί εξερευνητές και να ανακαλύψουν, μέσα από τη δημιουργική εμπλοκή τους, τις λύσεις για τους προβληματισμούς που θα αναδυθούν κατά την πορεία του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο η κατασκευή με την οποία επιλέξαμε να ασχοληθούμε είναι το ελικοφόρο αυτοκίνητο.

Γιατί εκπαίδευση STEAM;

  • Ομαδική εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.

  • Μαθηματική σκέψη

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τις δραστηριότητες να σκέφτονται αλγοριθμικά. Τα μαθηματικά γίνονται ελκυστικά, αφού είναι μέρος της βιωματικής μάθησης.

  • Εισαγωγή στη Μηχανική

Τα παιδιά κατανοούν τις απλές και σύνθετες μηχανές και τη λειτουργία τους. Αντιλαμβάνονται έτσι τη χρησιμότητα των καθημερινών μηχανών.

  • Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες

Με το STEΑM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.