Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και τα Lego στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγα

legoτερατάκια (3)

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και τα Lego κατέχουν σημαντικό κομμάτι τόσο της φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά όσο και του καθημερινού εκπαιδευτικού προγράμματος των Προνηπίων και των Νηπίων.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αγαπήσουν τις επιστήμες και την τεχνολογία ενώ παράλληλα κατακτούν έννοιες και στόχους που είναι δομημένοι για την ηλικία τους.

Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν χώρα και στις δύο βαθμίδες, υποστηρίζουν τα παιδιά στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους, τη συνεργασία, την αδρή και λεπτή τους κινητικότητα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την επιχειρηματολογία. Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, η οποία προάγει την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και αποτελεί σημαντικότατη μεθοδολογική προσέγγιση των πιο σύγχρονων θεωριών μάθησης.

Λειτουργώντας σε ομάδες, τα παιδιά επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις, όπως και όσο μπορεί το καθένα, για ένα κοινό σκοπό. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να συνεργάζονται, να συμφωνούν μεταξύ τους για τον τρόπο που θα δουλέψουν, να σέβονται το ένα το άλλο και να αποδέχονται την άποψη που είναι ωφέλιμη  για την ομάδα και όχι που εξυπηρετεί ατομικά θέλω.

Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση ενός έργου, είναι, ίσως, μία από τις βασικότερες δεξιότητες στη ζωή ενός παιδιού. Έτσι, μέσα από την επαφή με τα Lego και τα «Έξυπνα Ρομπότ» στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων με προσωπικό νόημα για τα ίδια και μέσω χειρισμού ή κατασκευής πραγματικών αντικειμένων.

Τα Νήπια και τα Προνήπια των Εκπαιδευτηρίων, ήδη, βλέπουν τα «τουβλάκια» και τα «ρομπότ» από άλλη οπτική και ανυπομονούν για τα επόμενα μαθήματα!