Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ερευνητικές Εργασίες

Φιλοσοφία του Σχολείου μας είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η ανακάλυψη των κλίσεών τους, η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Τα  εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ερευνητικές εργασίες (projects) συντελούν στα παραπάνω και η σχολική μας κοινότητα, μαθητές και καθηγητές, εργάζονται σε αυτά με ενθουσιασμό και μεράκι, κάνοντας χρήση ποικίλων ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης αλλά και τη δημιουργία νέας.