Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Β΄ Ξένη Γλώσσα

Β΄ Ξένη Γλώσσα

Η ικανότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μια γλώσσες είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας εκπαίδευσης που προάγει την διαπολιτισμικότητα. Έτσι , στην Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές του σχολείου μας έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση της Β΄ ξένης γλώσσας επιλέγοντας ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά. Στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού οι μαθητές εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και κατανοώντας καλύτερα τους μηχανισμούς της γλώσσας. Στο Γυμνάσιο συνεχίζεται η πορεία τους στην εκμάθηση της Β΄ ξένης γλώσσας και προστίθεται η επιλογή της Ιταλικής. Ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους  στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Η γαλλική γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές κατόπιν επιλογής τους και ξεκινά στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού.
Μέσα από ολιγομελή τμήματα αποσκοπούμε να εξοικειωθούν οι μαθητές μας με τους κώδικες της γλώσσας σε επίπεδο πρόσληψης και παραγωγής απλού προφορικού και γραπτού λόγου (Δημοτικό), ώστε σταδιακά στο Γυμνάσιο να οδηγηθούν στη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας.
Έτσι αναπτύσσουν από πολύ νωρίς τις βασικές δεξιότητες με την βοήθεια σύγχρονων βιβλίων και διαφορετικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
Τα παραπάνω στάδια πιστοποιούνται στο Γυμνάσιο από τα αντίστοιχα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου: DELF A1, A2, B1, B2 και SORBONNE. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ανά επίπεδο. Κάθε χρόνο τα τμήματα μας σημειώνουν εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.
Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη γλώσσα, να γίνουν καλοί χρήστες και να κατοχυρώσουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας στις εξετάσεις.
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον γαλλικό πολιτισμό ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε γιορτές και διαγωνισμούς όπως η καθιερωμένη γιορτή Γαλλοφωνίας τον Μάρτιο και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Γαλλική Πρεσβεία και τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα.
Το τμήμα Γαλλικών του σχολείου μας βρίσκεται σε τακτική επαφή με το Τμήμα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης καθώς και με το Τμήμα Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Τα Γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 1/3 των κατοίκων της Ε.Ε. σκέφτεται, μιλά και γράφει Γερμανικά.
Ο μύθος ότι τα Γερμανικά είναι μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες έχει πλέον καταρριφθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τους Έλληνες. Έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί ότι η γερμανική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την ελληνική. Τα Γερμανικά εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και της σύνταξης όσο και στον τρόπο σκέψης.
Μαθαίνοντας Γερμανικά , οι μαθητές ασκούνται στην οργάνωση της σκέψης τους.
Στο σχολείο μας η διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας ξεκινά στην Ε’ Δημοτικού, όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe, του Αυστριακού Οργανισμού Εξετάσεων ÖSD, και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Οι Εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Στα παιδιά, τα οποία προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίων, παρέχονται πρόσθετες διδακτικές ώρες.
Η διδασκαλία στηρίζεται οπτικοακουστικά με σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα.
Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται σωστά τη  γλώσσα αλλά και να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα του γερμανόφωνου χώρου.
Οι μαθητές του Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα Ιταλικά ως 2η ξένη Γλώσσα.
Η εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας γίνεται από την αρχή (επίπεδο Α1 στην Α΄ Γυμνασίου, επίπεδο Α2 – Β1 στην Β΄ Γυμνασίου, επίπεδο Β2 στην Γ΄ Γυμνασίου).
Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις επιπέδου Α1, Α2, Β1, Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Perugia (Celi), του Ιταλικού Ινστιτούτου και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Η συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, την Ιταλική σχολή Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και οι πρόσθετες διδακτικές ώρες στους μαθητές που προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίου συνεισφέρουν στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις.
Γιατί να επιλέξω Ιταλικά;
·         Γιατί είναι μια γλώσσα στην οποία ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει πτυχίο στο διάστημα των τριών ετών που φοιτά στο Γυμνάσιο, γεγονός που την καθιστά «εύκολη».
·         Γιατί υπάρχει η δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη γειτονική Ιταλία. Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μόνο στην Ιταλική Γλώσσα, γεγονός που κάνει τη γνώση της γλώσσας απαραίτητη προϋπόθεση, για να σπουδάσει κάποιος στην Ιταλία.
·         Γιατί η Ιταλία κατατάσσεται πλέον δεύτερη μεταξύ των κυριότερων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Είναι η δεύτερη χώρα προορισμού ελληνικών προϊόντων.
Στόχος μας, πέρα από την απόκτηση πτυχίου, είναι να αγαπήσουν οι μαθητές την ιταλική Γλώσσα, να έρθουν σε επαφή με τον ιταλικό πολιτισμό και να γίνουν «πολίτες του κόσμου», δυνατότητα που παρέχεται μέσω της γνώσης πολλών ξένων γλωσσών.