Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο

Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018 θα λειτουργήσει στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Αγγλόφωνο Νηπιακό τμήμα (απογευματινές ώρες).

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί καθημερινά από τις 16.30 – 19.30 και θα απευθύνεται σε Προνήπια / Νήπια (γεννηθέντα τα έτη 2012 & 2013).

Την ευθύνη του προγράμματος θα έχουν αποκλειστικά Αγγλόφωνοι Εκπαιδευτικοί/Παιδαγωγοί με σχετική εμπειρία στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά από νωρίς να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα μέσα από παιγνιώδεις μορφές μάθησης. Η καλλιέργεια των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων θα γίνεται βιωματικά, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδια, γλωσσικά και άλλα παιχνίδια κ.λ.π. σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον. Η καθημερινή επαφή και ενασχόληση με την Αγγλική γλώσσα θα βοηθήσει τα παιδιά ώστε να ανακαλύψουν τη μαγεία μιας ξένης γλώσσας και να γνωρίσουν την κουλτούρα της χώρας με πρωτότυπους και ευχάριστους τρόπους.