1ος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά πραγματοποιείται για πρώτη φορά Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος.

Ο Διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, που μπορούν να συμμετέχουν ατομικά με ένα (1) διήγημα έως έξι (6) σελίδες, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2023 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2023.