Όμιλος Φυσικών Επιστημών

Στον Όμιλο Φυσικών Επιστημών γίνεται  η επαφή με τις κυριότερες έννοιες των φυσικών επιστημών κι έτσι τα παιδιά μέσα από παρατηρήσεις και υποθέσεις καταλαβαίνουν και μαθαίνουν να εξηγούν ό,τι συμβαίνει γύρω τους.

Απευθύνεται σε μαθητές.

Πληροφορίες: 27210 – 92022 / 92122