Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα
+30 2721092022 / +30 2721092122

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το σχολείο μας διαθέτει ένα σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής, εξοπλισμένο με 18 υπολογιστές πλήρους υποστήριξης πολυμέσων.

Το σχολείο μας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πολύπλευρη και πολυσχιδή μόρφωση των μαθητών μας συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής μας τόσο σε πνευματικό όσο και σε υλικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν δε θα μπορούσε παρά να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για τα μαθήματα πληροφορικής. Στις αίθουσες υπάρχουν σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που προορίζονται σαφώς για χρήση από τους μαθητές. Ακόμη, κάθε τάξη του σχολείου μας διαθέτει προβολείς αλλά και διαδραστικούς πίνακες με στόχο την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα παιδιά. Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν και το έναυσμα για υλοποίηση δραστηριοτήτων που θα κάνουν τη διδασκαλία πιο ευχάριστη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, στο σχολείο μας έχει διαμορφωθεί ειδική αίθουσα για tablet που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να τα χρησιμοποιούν προκειμένου να διευκολυνθούν σε οποιοδήποτε μάθημά τους.