Φροντίζω το περιβάλλον «Προστάτεψε το δάσος είναι πηγή ζωής»

OAK_2024

«Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ο.Α.Κ.) επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο μας στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων που υλοποιούμε με τίτλο: Φροντίζω το περιβάλλον «Προστάτεψε το δάσος είναι πηγή ζωής»

Η πραγματοποίηση προβολής ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού από τα μέλη της Ο.Α.Κ. για παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των παιδιών σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εκτός από την προβολή υλικού, είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να εξασκηθούν σε πρακτικές ασφαλείας όπως η εκκένωση και η αντιμετώπιση πυρκαγιών σε διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισματοποιημένων χώρων.

Στο Νηπιαγωγείο μας προσαρμόζουμε τις μεθόδους εκπαίδευσης στην ηλικία και το επίπεδο κατανόησης των παιδιών, προσφέροντας ταυτόχρονα μια εμπειρία που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι πυρκαγιές».