Φιλοξενία του καθηγητή οικονομικών κ. Liebentritt, στο πλαίσιο του προγράμματος “Job Shadowing”

Job Shadowing_2

Το πρόγραμμα «Job Shadowing» που εκπονήθηκε στο σχολείο μας την περασμένη εβδομάδα διασφάλισε πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και συνείσφερε σημαντικά στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πλούτο του σχολείου μας. Συγκεκριμένα 26-29 Φεβρουαρίου 2024 φιλοξενήσαμε με χαρά στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά τον κ. Liebentritt, καθηγητή οικονομικών στο    Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Oberpullendorf, της Αυστρίας. Ο κύριος Liebentritt παρακολούθησε με ενδιαφέρον διάφορα μαθήματα και μας πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουμε διαφορετικές προοπτικές στην εκπαίδευση.    

Η παρουσία του συνέβαλε στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού μας διαλόγου και στην ανταλλαγή πολύτιμων απόψεων, προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες επαφής με τη γερμανική γλώσσα, το γερμανικό πολιτισμό και το αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον η δυνατότητα παρατήρησης και ανταλλαγής ιδεών συνέβαλε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση καλύτερων πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εκπαιδευτικές τάσεις και να παρακολουθήσουν καινοτομίες που έχουν υιοθετηθεί στο αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και αποδοχής, η αναβάθμιση των διδακτικών προσεγγίσεων και η σύσφιξη διεθνών σχέσεων.

Το πρόγραμμα «Job Shadowing» αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής μας πρακτικής, τη διεύρυνση του ορίζοντα των μαθητών μας και τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών που θα επωφελήσουν όλη τη σχολική μας κοινότητα.

Ευχαριστούμε τον καθηγητή για τον χρόνο και την ενέργεια του. Μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη, γεμάτη μάθηση και πολιτιστική ανταλλαγή.