Το παιχνίδι δεν έχει όρια!

apple_painting_2023_3

Το παιχνίδι δεν έχει όρια!

👉 Το αισθητηριακό παιχνίδι είναι ελευθερία και έκφραση!

👉 Το αισθητηριακό παιχνίδι είναι τέχνη!

👉 Μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε με τον δικό μας τρόπο.

👉 Το Messy Play ενθαρρύνει την ανακάλυψη μέσα από τον πειραματισμό, εστιάζοντας στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα.

👉 Αυτό ακριβώς έχουν ανάγκη τα παιδιά!