Το “ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ” παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνεργασίας του με το Western Norway University της Νορβηγίας.

move_early_2023_2

👉 Παιδικός Σταθμός

👉 Σάββατο 21 Οκτωβρίου | Αθήνα – Higgs

👉 Από τη συμμετοχή μας στην παρουσίαση του προγράμματος από την υπεύθυνη κα Ελίνα Καλπογιάννη

🎯 Το “ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ” παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνεργασίας του με το Western Norway University της Νορβηγίας το οποίο έχει αναπτύξει ένα σημαντικό ερευνητικό έργο (Move Early) που στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση μιας παιδαγωγικής εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία έχοντας ως βασικά στοιχεία την κίνηση, το παιχνίδι και την εξερεύνηση.

🎯 Πως μπορούμε να ενισχύσουμε το ενεργητικό παιχνίδι των παιδιών στην προσχολική αγωγή;

🎯 Ο ρόλος των ενηλίκων στο παιχνίδι έξω αρκεί να εστιάζεται στην εποπτεία και τις δομημένες δραστηριότητες;

🎯 Πώς μπορούν οι εξωτερικοί χώροι παιχνιδιού να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμοι, παρέχοντας παράλληλα ουσιαστικές εμπειρίες για τα παιδιά;

🎯 Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να έχουν λόγο γύρω από το περιβάλλον του παιχνιδιού τους;