«Το νερό και το ψωμί στην παραδοσιακή κοινωνία»

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 οι μαθητές της Β ́ Λυκείου συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το νερό και το ψωμί στην παραδοσιακή κοινωνία», το οποίο υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Στόχος του προγράμματος είναι η επαφή των μαθητών με τη Λαογραφία και τις παραδόσεις του τόπου μας, έχοντας ως αφόρμηση ένα βασικό συστατικό της ελληνικής διατροφής, το ψωμί. Μέσα από βιωματικές δράσεις, όπως το ζύμωμα και το ψήσιμο, οι μαθητές ανακάλυψαν ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία αναφορικά με τον κύκλο του ψωμιού. Επίσης, άντλησαν πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία του, αλλά και τον τρόπο παρασκευής του, ενώ παράλληλα παρακολούθησαν όλη την ιστορική εξέλιξη της διατροφής των Ελλήνων, ξεκινώντας από την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821 έως σήμερα.

Στο Εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έλαβαν μέρος μαθητές από την Ε΄Δημοτικού μέχρι και τη Β΄Λυκείου.