Το καινοτόμο πρόγραμμά μας με τίτλο “Lego Μηχανισμοί & Συναισθήματα” συμμετέχει στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της OMEP στη Θεσσαλονίκη

synedrio_omer

Οι Νηπιαγωγοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Συνεργάτη του σχολείου σχεδίασαν και εφάρμοσαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασισμένο σε έρευνα πεδίου για παιδιά 4 έως 6 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι να προάγει τη διαθεματική & διεπιστημονική μέθοδο διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση και στηρίζεται σε τρεις άξονες: Α)της Συναισθηματικής Ανάπτυξης, Β)των Κατασκευαστικών Δομών & Γ)της Τρισδιάστατης Ψηφιακής Τεχνολογίας.