Τμήμα Ιταλικής γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου

Ένα συναρπαστικό ταξίδι 3 χρόνων τελείωσε με την προετοιμασία για την απόκτηση πτυχίου.

Ευχόμαστε σε όλους καλά αποτελέσματα!

Buona estate a tutti!