Σχολικά Λεωφορεία

  • Όλα τα σχολικά λεωφορεία είναι ιδιόκτητα και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
  • Όλοι οι οδηγοί έχουν επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Δ΄ που τους επιτρέπει να οδηγούν λεωφορεία (σχολικά, τουριστικά, ΚΤΕΛ κ.λ.π).
  • Στα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα παιδιά συνοδεύονται πάντοτε από συνοδούς – παιδαγωγούς του σχολείου.
  • Τα δρομολόγια καθορίζονται πάντα μετά από συνεννόηση των γονιών με το γραφείο κίνησης.

Παρακαλούνται οι γονείς να περιμένουν το σχολικό στην είσοδο του σπιτιού κατά την άφιξη και την αναχώρηση των παιδιών. Σε αντίθετη περίπτωση το σχολικό είναι αναγκασμένο να φεύγει, γιατί οι καθυστερήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τον χρόνο των δρομολογίων και ταλαιπωρούνται τα παιδιά.

Τονίζουμε ότι τα παιδιά δεν παραδίδονται σε κανέναν άλλο εκτός από τους γονείς ή πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς. Για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ενημερώνετε το γραφείο κίνησης του σχολείου, όσο το δυνατόν νωρίτερα.