Σχολείο-Οικογένεια

Επιθυμούμε  την ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς  και  θεωρούμε ότι η οικογένεια είναι ο συνδετικός κρίκος  ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη αγωγή και πρόοδος των παιδιών και η παραγωγικότερη  λειτουργία  του σχολείου.

Έτσι ,στο σχολείο μας:

  • η  ενημέρωση των γονέων γίνεται καθημερινά με το τετράδιο επικοινωνίας ή με ατομικά σημειώματα
  • πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις παιδαγωγών –γονέων (κάθε 45 ημέρες)
  • στις συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται σύντομες ενημερώσεις από τις παιδαγωγούς, για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών καθώς και κατ’ ιδίαν συζήτηση για το κάθε παιδί χωριστά.
  • στις αρχές του μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου, αναρτάται περιληπτικό πρόγραμμα  δραστηριοτήτων για να γνωρίζουν οι γονείς και να συζητούν με τα παιδιά ότι γίνεται στο σχολείο
  • προγραμματίζονται ατομικά ραντεβού (γονέων-παιδαγωγών), όταν κρίνεται απαραίτητο
  • στα πλαίσια της Σχολής Γονέων, οργανώνονται ομιλίες από την παιδοψυχολόγο του σχολείου πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και οι ίδιοι έχουν επιλέξει.
  • προγραμματίζονται ατομικά ραντεβού γονέων με την παιδοψυχολόγο, στον χώρο του σχολείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.