Σχολείο-Οικογένεια

Επιθυμούμε την ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς, δίνοντάς τους το δικαίωμα να γνωρίζουν δράσεις του εκπαιδευτικού μας προγράμματος μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και με την επικοινωνία μας μέσω των τακτικών συναντήσεωνγονέων-εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ότι η οικογένεια είναι ο συνδετικός κρίκος ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη αγωγή και πρόοδος των παιδιών και η παραγωγικότερη λειτουργία του σχολείου.

Έτσι, στο σχολείο μας:

 

  • Η ενημέρωση των γονέων γίνεται καθημερινά με το Τετράδιο Επικοινωνίας (Μεταβρεφικά τμήματα) ή με ατομικά σημειώματα (Προπρονήπια)
  • Τακτικές συναντήσεις Παιδαγωγών –Γονέων
    πραγματοποιούνται κάθε 45 ημέρες, απογευματινές ώρες, στο σχολείο ή διαδικτυακά. Στις συναντήσεις αυτές
    πραγματοποιούνται σύντομες ενημερώσεις από τις παιδαγωγούς, για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στο καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών καθώς και κατ’ ιδίαν συζήτηση για το κάθε παιδί χωριστά.
  • Στις αρχές του μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου, αναρτάται Μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για να γνωρίζουν οι γονείς και να συζητούν με τα παιδιά ό,τι γίνεται στο σχολείο
  • Προγραμματίζονται ατομικά ραντεβού (γονέων-παιδαγωγών), όταν κρίνεται απαραίτητο
  • Στα πλαίσια της Σχολής Γονέων, οργανώνονται ομιλίες από την παιδοψυχολόγο του σχολείου πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και οι ίδιοι έχουν επιλέξει.
  • Προγραμματίζονται ατομικά ραντεβού γονέων με την παιδοψυχολόγο, για ζητήματα που απασχολούν τους γονείς, στον χώρο του σχολείου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.