Συμμετοχή των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά σε πρόγραμμα Erasmus+

Την Κυριακή 13/1/19 εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά μετέβησαν στην Πεσκάρα της Ιταλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 ως

συνεργάτες σε εκπαιδευτικό έργο με τίτλο «Μετατροπή FabLab σε SteamLab» που θα έχει διάρκεια δύο έτη (2018 – 2020). Το έργο εστιάζει στη μετατροπή της παραδοσιακής διδακτικής προσέγγισης του STEAM σε μια πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη διδασκαλία όπου ο μαθητής δεν είναι παρατηρητής και παθητικός δέκτης της νέας γνώσης αλλά θέτει τον εαυτό του στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πειράματα, με προκλήσεις, με πρωτοβουλίες και απαραίτητη έρευνα όλων των απαιτούμενων πτυχών του προς μελέτη αντικειμένου. Υπό την ομπρέλα του STEAM κάθε σχολείο – εταίρος θα αναλάβει και θα εργαστεί σε μια επιμέρους πτυχή του. Οι μαθητές του σχολείου μας θα εργαστούν με τη καθοδήγηση των δασκάλων τους στην έρευνα και τη κατασκευή αρχαίων ελληνικών μηχανισμών με σκοπό

την διαθεματικότητα και τη συνεργασία. Η νέα διδακτική προσέγγιση του STEAM θα επιτευχθεί με τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με 5 σχολεία της Ευρώπης (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία). Ήδη από την πρώτη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εργαστήρι τεχνολογίας σε Δημοτικό σχολείο της Ιταλίας, νεοαποκτηθείσες γνώσεις αναμένεται να φέρουν μακροπρόθεσμα και σπουδαία αποτελέσματα για την βελτίωση του διδακτικής προσέγγισης και της

διαθεματικότητας από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Η στρατηγική προσήλωση του σχολείου στην ανταπόκριση των απαιτήσεων και των

προκλήσεων που θέτει ο 21ος αιώνας ενδυναμώνεται από τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο που καθιστά το σχολείο ικανό να ανταποκριθεί στις αλλαγές και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης.