Συμμετοχή εκπαιδευτικών, Νηπιαγωγών και Δασκάλων, σε συνέδριο σε Πάτρα και Λάρισα

Με επιτυχία παρουσίασαν τη διδακτική τους πρόταση με τίτλο ‘’Γέφυρες στην Εκπαίδευση‘’, οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βλαχάκη Ευθυμία, Γούση Κατερίνα, Κυριοπούλου Ανθή-Θεοδώρα, Τσέλιου Βασιλική, των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, στο 12ο  Συνέδριο της O.M.E.P με Διεθνή Συμμετοχή,  της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.)

Πιο συγκεκριμένα ο όμιλος STEAM των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά σχεδίασε και εφάρμοσε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, στηριζόμενο στην έρευνα πεδίου για παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Στόχος του είναι η περαιτέρω διάχυση της ιδέας του STEAM ως σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος αυτού καλλιεργούνται ποικίλες δεξιότητες, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη σχετικά με την επίλυση προβλημάτων και ενθαρρύνεται η συνεργασία μέσω δημιουργικών διαδικασιών. Παρατηρήθηκε ότι μέσω του STEAM, τα παιδιά λειτουργούν ερευνητικά, αναπτύσσουν τη λεπτή τους κινητικότητα και διατυπώνουν ποιοτικά ερωτήματα.

Στο πλαίσιο του  προγράμματος με τίτλο «Η αξιοποίηση της Τέχνης και της Τεχνολογίας για τη προσέγγιση θεμελιωδών Γεωμετρικών εννοιών και κατασκευών στη προσχολική εκπαίδευση» του ομίλου STEAM, μετέβησαν στη Λάρισα οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων.  Η συμμετοχή των Νηπιαγωγών, Κουλούρη Ελένης, Κωνσταντοπούλου Χριστίνας και Μπούρα Αγγελικής στο 36ο Συνέδριο ΕΜΕ στη Λάρισα στέφθηκε με επιτυχία.  Η εισήγησή τους ανέδειξε την άμεση σύνδεση των Τεχνών – ιδιαίτερα της Εικαστικής Τέχνης- με την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση. Η διδακτική αυτή πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια πιο διευρυμένη μελέτη που αφορά παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης μέσα από τον συνδυασμό τέχνης και τεχνολογίας.