Συλλογικός προγραμματισμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Από το σχολικό έτος 2020-2021 εφαρμόζεται το σύστημα του «Συλλογικού προγραμματισμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων», την πρώτη χρονιά πιλοτικά και από την περσινή σχολική χρονιά συστηματικά.

Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τους παιδαγωγικούς στόχους, τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου και τις βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Η εσωτερική αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποσκοπεί στον εντοπισμό των θετικών σημείων που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα, αλλά και των σημείων που χρήζουν βελτίωσης.

Η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στοχεύει στην παροχή τεκμηριωμένης ανατροφοδότησης σχετικά με το έργο των σχολικών μονάδων, αλλά και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 η εσωτερική αξιολόγηση κάθε σχολικής μονάδας ολοκληρώθηκε στο τέλος του Ιουνίου 2022 και η εξωτερική αξιολόγηση ανακοινώθηκε στα σχολεία πριν από λίγες ημέρες.

Με περηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά βαθμολογήθηκαν με 10 (άριστα) στην Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία, στη Διοικητική Λειτουργία και στην Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, δηλαδή και στους τρεις τομείς της αξιολόγησης.

Επίσης, στην εσωτερική αξιολόγηση σημειώθηκε ότι τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά λειτουργούν υποδειγματικά.

Η πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι για εμάς ένας ακόμα λόγος να συνεχίσουμε δυναμικά και αυτήν τη σχολική χρονιά πάντα με επίκεντρο το παιδί.