Πρόγραμμα Σπουδών

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στο Δημοτικό βασίζεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, όπως επίσης και στον δικό μας Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη , που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού. Περιλαμβάνει μαθήματα και ποικίλες δραστηριότητες μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες που καθιστούν το σχολείο δημιουργικό, χρήσιμο, αποτελεσματικό και ευχάριστο.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής καλλιεργούμε μαθηματική σκέψη, μεταδίδουμε χρήσιμες μαθηματικές έννοιες με τρόπο βιωματικό, παροτρύνουμε και ενθαρρύνουμε την παρατήρηση και τη διερεύνηση , την ανακάλυψη και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Χρησιμοποιούμε δικά μας έντυπα και εγχειρίδια που κάνουν το μάθημα πιο κατανοητό, ευχάριστο και δημιουργικό. Τα παιδιά προετοιμάζονται για να συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς μαθηματικών ( παγκόσμιος μαθηματικός διαγωνισμός kangaroo)

 

ΓΛΩΣΣΑ

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εφαρμόζουμε μεθοδευμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη σωστή διδασκαλία και οργάνωση με βάση αναλυτικά σχέδια μαθήματος. Με δικά μας έντυπα και εγχειρίδια επιδιώκουμε τον εμπλουτισμό τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη γλωσσική καλλιέργεια στη γραμματική, την ορθογραφία και την παραγωγή λόγου. Δεν παραλείπεται και η χρήση πλούσιων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

 

ARTS

Στο πλαίσιο του βασικού μας προγράμματος εντάσσεται η Μουσική, τα Εικαστικά και η Φιλαναγνωσία, τα οποία πραγματοποιούνται από την Α’ έως και τη Στ’ Δημοτικού. Οι μαθητές μελετούν επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και μέσω βιωματικής επαφής με τη γλώσσα ενισχύουν τη δυνατότητα έκφρασης στα Αγγλικά άνετα και άφοβα. Ολιστική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσω καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας στη ΣΤ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Με το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας « Εργαστήρια Δεξιοτήτων» , τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και καλλιεργούν τις Αξίες της κοινωνίας μέσα από οργανωμένες βιωματικές δράσεις στους παρακάτω άξονες:

  • Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Αειφορία , οικολογική συνείδηση
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • Πολιτισμό
  • Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά
  • “Εγώ κι εσύ δυναμώνουμε μαζί”, στον κύκλο Ευ ζην
  • “Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο” στον κύκλο Ευ ζην
  • «Το σκληρό καρύδι» στον κύκλο Ενδιαφέρομαι κι Ενεργώ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί τη βασική μας ξένη γλώσσα και διδάσκεται καθημερινά στο δημοτικό μας με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στην προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών μας καθώς και την ολοκληρωμένη οργάνωση του μαθήματος μέσα από ευχάριστες βιωματικές δραστηριότητες και projects.

 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι μαθητές μελετούν επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα και μέσω βιωματικής επαφής με τη γλώσσα ενισχύουν τη δυνατότητα έκφρασης στα Αγγλικά άνετα και άφοβα. Ολιστική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσω καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας στη ΣΤ.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η δεύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά – εισάγεται από τη Δ’ Δημοτικού με σκοπό την ενίσχυση της γλωσσομάθειας. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και στόχος μας είναι να αναπτύξουν οι μαθητές θετική στάση απέναντι στην ξένη γλώσσα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό των αντίστοιχων χωρών και να καλλιεργήσουν την εξωστρέφεια (το σχολείο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, e-twinning).

Η Φυσική Αγωγή αποτελεί για εμάς βασικό μάθημα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και περιλαμβάνει ποικιλία αθλημάτων και φυσικών δραστηριοτήτων άθλησης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ζώνης. Στόχος είναι ο μαθητής να αναπτύξει κινητικές δεξιότητες και φυσικές ικανότητες, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει θετική στάση προς την άσκηση ώστε να ζήσει μια ζωή με υγεία και δημιουργικά ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διδάσκονται: Μπάσκετ, Χάντμπολ,

Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασσικό Αθλητισμό, Παραδοσιακοί Χοροί, Παιδαγωγική Γυμναστική, Ποδηλασία, Τραμπολίνο, Beach Volley, Padel. Διοργανώνονται εσωτερικά πρωταθλήματα σε πολλά από τα αθλήματα με σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής εμπειρίας, βασικών γνώσεων των κανονισμών, της τακτικής και την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της ευγενής άμιλλας. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής επίσης, εστιάζει σε θέματα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής ενώ παράλληλα, διαμορφώνουν αθλητική κουλτούρα προωθώντας την ιδέα της αθλητικής δραστηριότητας εντός και εκτός σχολείου, ως συνήθεια και τρόπο ζωής.

Βασικό μας εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί η Περιγραφική Αξιολόγηση, ένας καινοτόμος θεσμός που υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι γονείς και οι μαθητές, τα δύο πρώτα τρίμηνα, μαζί με τον έλεγχο επίδοσης λαμβάνουν και την Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.). Η Έκθεση αυτή συμπληρώνεται και δίνεται από εκπαιδευτικούς σε μαθητές και γονείς και αφορά τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τα Αγγλικά. Ξεκινά ήδη από το δεύτερο τρίμηνο της Α΄ Δημοτικού μέχρι και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων κ.λπ., αλλά και μη ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως συμμόρφωση με τους κανόνες του σχολείου, συνεργασία μέσα σε ομάδες κ.λπ. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της Περιγραφικής Αξιολόγησης είναι ότι είναι διαμορφωτική και στοχεύει στην εξατομίκευση των αναγκών του κάθε παιδιού. Αποτελεί μια ποιοτική αποτίμηση του μαθητή και της μαθήτριας και ενισχύει έτσι τη συνεργασία μεταξύ του γονέα και του σχολείου.