Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού επιδιώκει την καθοδήγηση του μαθητή μέσα από στοχευμένες μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να ανακαλύψει ο ίδιος τις κλίσεις του, τις αξίες του και να αποκτήσει βιώματα σε εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μέρη:

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΥΤΟΥ

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;
 • Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μου;
 • Ποιες είναι οι αξίες μου;
 • Με ποιο τρόπο παίρνω αποφάσεις;
 • Τι προσδοκώ από τον εαυτό μου στο μέλλον;
 • Πώς βάζω S.M.A.R.T. στόχους; Ποια τα βήματα επίτευξής τους;

 

B΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ        

 • Συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιλογές που αυτό του προσφέρει (πχ: κατευθύνσεις-επιστημονικά πεδία και βέλτιστοι συνδυασμοί).
 • Γνωριμία με τις σχολές και τα τμήματα καθώς και τις εναλλακτικές επιλογές και τα επαγγελματικά δικαιώματα, που αυτά προσφέρουν.
 • Συνεντεύξεις – παρακολούθηση βίντεο με επαγγελματίες καθώς και επισκέψεις σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 • Αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Γ΄  ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 • Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου “εργάζονται” για τρεις ημέρες κατά τις σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα ή του καλοκαιριού σε φορέα-επιχείρηση της πόλης τους και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, παρακολουθούν/ συμμετέχουν/ παρατηρούν/ συζητούν/ καταγράφουν/ προβληματίζονται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα – εργασιακό περιβάλλον, το οποίο επιλέγουν οι ίδιοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.