Πρόγραμμα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας – Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πρόκειται για δυο προγράμματα στήριξης, ενισχυτικής και εμβάθυνσης στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Αρχαίων Ελληνικών, που απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα οι μαθητές μας θα ασκούνται συστηματικά στις θεματικές ενότητες των Πανελλήνιων εξετάσεων μέσα από κλιμακούμενης δυσκολίας κριτήρια αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα καλλιεργεί στους μαθητές ικανότητες πύκνωσης, κατανόησης και κριτικής επεξεργασίας του κειμένου, ανάλυσης στοιχείων θεωρίας οργάνωσης και παραγωγής λόγου. Στόχος μας είναι η πλήρης προετοιμασία και κατάκτηση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα όσοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα αναλύουν λεπτομερειακά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και θα επεξεργάζονται πλήρως άγνωστα κείμενα προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν άμεση εξοικείωση και οι απαιτούμενες γνώσεις κατακτώνται βαθμιαία με στόχο την απόλυτη επιτυχία.