Οι άνθρωποι μας

Οι εργαζόμενοι των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά χαρακτηρίζονται από την αγάπη για το έργο τους, από τη πίστη τους στο ρόλο και τη λειτουργία της εκπαίδευσης στη κοινωνία, από το μεγάλο τους όραμα για ουσιαστική και αυθεντική παιδεία.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά διατηρώντας στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος τον μαθητή, δεν σταματούν λεπτό να επενδύουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, να ενισχύουν τις αξίες και τα ιδανικά ενός λειτουργήματος που δεν ικανοποιείται με τυπικά προσόντα αλλά απαιτεί ψυχή, πνεύμα και όραμα. Μόνο έτσι οι μαθητές επωφελούνται των προσόντων των εκπαιδευτικών και προετοιμάζονται ομαλά για τις απαιτήσεις ενός αιώνα όπου οι κλίσεις, οι δεξιότητες και τα ταλέντα είναι τα ισχυρότερα εφόδια απέναντι σε προκλήσεις, ανάγκες, απαιτήσεις.