Προγράμματα Σπουδών

Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη στην οποία διδάσκονται μόνο μαθήματα γενικής παιδείας.

Στο σχολείο μας:

 • Εφαρμόζεται, παράλληλα με τη βαθμολογία των τετράμηνων, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε επιλεγμένα μαθήματα.
 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στη Φυσική, στην Άλγεβρα και στην Έκθεση.
 • Προσφέρονται φροντιστηριακά μαθήματα στη Γλώσσα, στην Άλγεβρα και στη Φυσική, μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος.
 • Δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων σε μαθητές που τα χρειάζονται (κάλυψη πρόσκαιρων κενών κ.ά.).
 • Μία ώρα την εβδομάδα, μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, γίνεται ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, ο οποίος βοηθάει τους μαθητές να επιλέξουν με το τι θα τους άρεσε να ασχοληθούν επαγγελματικά και έτσι να είναι πιο εύκολη, αλλά και εύστοχη, η επιλογή του Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα τα σαββατοκύριακα, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να οργανώσουν αποδοτικότερα την επανάληψη της ύλης και να εξασκηθούν έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα των Κυριακάτικων Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης για την Α’ Λυκείου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις 2 ομάδες προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές ή Θετικές σπουδές) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα σχέδιά τους για σπουδές μετά το Λύκειο.

Στο σχολείο μας:

 • Εφαρμόζεται, παράλληλα με τη βαθμολογία των τετραμήνων, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών σε επιλεγμένα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμών.
 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στην Άλγεβρα, στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στα Αρχαία Προσανατολισμού, στα Λατινικά Προσανατολισμού, στα Μαθηματικά Προσανατολισμού και στη Φυσική Προσανατολισμού.
 • Στα Αγγλικά δίνεται η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος IELTS, με προετοιμασία μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για όσους μαθητές επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα φοίτησης σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 • Προσφέρονται ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε πολύ μικρά γκρουπ (2 – 3 ατόμων το πολύ) ιδίου επιπέδου και μαθησιακών αναγκών, μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος.
 • Δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένων μαθημάτων σε μαθητές που τα χρειάζονται (κάλυψη πρόσκαιρων κενών κ.ά.).
 • Το πρόγραμμα του Β΄ Τετραμήνου αναδιαμορφώνεται, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για τα μαθήματα προσανατολισμού τη Γ΄ Λυκείου, η οποία συνεχίζεται στα θερινά τμήματα.

Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα τα σαββατοκύριακα, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να οργανώσουν αποδοτικότερα την επανάληψη της ύλης και να εξασκηθούν έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα των Κυριακάτικων Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης για την Β’ Λυκείου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_Β_ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού (ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, σπουδών υγείας, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής) και διδάσκονται μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα γενικής παιδείας.

Στο σχολείο μας:

 • Ενισχύουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου μπορούν να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε πολύ μικρά γκρουπ (2 – 3 ατόμων το πολύ) ιδίου επιπέδου και μαθησιακών αναγκών, μετά το τέλος του ωρολογίου προγράμματος.
 • Διενεργούνται επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων τα σαββατοκύριακα. Το πρόγραμμα αυτών των διαγωνισμάτων δίνεται στους μαθητές κατά τη θερινή προετοιμασία.
 • Η διόρθωση των διαγωνισμάτων γίνεται μέσα στην τάξη, αλλά και εξατομικευμένα, έτσι ώστε ο κάθε μαθητής να εστιάζει στις προσωπικές του αδυναμίες και να βελτιώνεται από διαγώνισμα σε διαγώνισμα.
 • Προσφέρονται επιπλέον ώρες προετοιμασίας σε ειδικά μαθήματα, όπως τα Αγγλικά.
 • Οι μαθητές προπονούνται στα αθλήματα που θα αγωνιστούν για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ ή στις Στρατιωτικές Σχολές.
 • Προσφέρεται υποστήριξη στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από εκπαιδευτικούς του σχολείου που έχουν επιμορφωθεί σε αυτόν τον τομέα.

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα των Κυριακάτικων Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης για την Γ’ Λυκείου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_ΘΕΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_ΘΕΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ