Πληροφορική

Στα μαθήματα Πληροφορικής δίνεται δυνατότητα παροχής γνώσης, εξοικείωσης και πλήρους κατανόησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Έτσι, γίνεται απόκτηση ενός εφοδίου ζωής, το οποίο θα εξασφαλίσει ανταγωνιστικότερη θέση στην αγορά εργασίας και θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένου πτυχίου μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα.

Πληροφορίες: 27210 – 92022 / 92122