Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Στις εξετάσεις «Γνώση Πληροφορικής» που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2023 στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, 14 μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου αλλά και Α΄ Λυκείου κατάφεραν να περάσουν όλοι με  υψηλά ποσοστά επιτυχίας τις αντίστοιχες ενότητες Excel και Internet. 

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ως προς τη χρήση των βασικών εργαλείων και εφαρμογών που αφορούν στη χρήση Η/Υ. Ο πιστοποιημένος στη «Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ», αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ή την ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων, σε όλους τους κλάδους και τις υπηρεσίες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα.

Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει καθήκοντα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ σε ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων εργασίας τόσο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, όσο και σε άλλα αντικείμενα, όπου εφαρμόζεται η χρήση του Office, το οποίο και αποτελεί το πιο δημοφιλές εργαλείο στη χρήση Η/Υ.