Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

 

Φέτος στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου μαθαίνουν να χειρίζονται το εργαλείο Microsoft Word. Με την ευκαιρία αυτή, για όσους το επιθυμούν, τους δίνεται η ευκαιρία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου να αποκτήσουν πιστοποίηση στην Microsoft Office Specialist στην ενότητα Microsoft WORD.

Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου και Γ’ Γυμνασίου μαθαίνουν να χειρίζονται το εργαλείο Microsoft EXCEL και INTERNET αντίστοιχα. Και εδώ όσοι μαθητές το επιθυμούν, τους δίνεται η ευκαιρία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου να αποκτήσουν και μία πιστοποίηση της ΕΛ.ΙΝ.Π (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ) στην ενότητα αυτή.

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ» προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ως προς τη χρήση των βασικών εργαλείων και εφαρμογών που αφορούν στη χρήση Η/Υ.

Ο πιστοποιημένος στη «Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ», αποκτά ένα σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας ή την ενίσχυση των επαγγελματικών του προσόντων, σε όλους τους κλάδους και τις υπηρεσίες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει καθήκοντα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ σε ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων εργασίας τόσο στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, όσο και σε άλλα αντικείμενα, όπου εφαρμόζεται η χρήση του Office, το οποίο και αποτελεί το πιο δημοφιλές εργαλείο στη χρήση Η/Υ.