Πιστοποίηση “Safe Restart” από την TÜV Hellas για τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Τις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά επισκέφθηκε και αξιολόγησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP) στο πλαίσιο της υπηρεσίας Safe Restart που διαθέτει ο φορέας.

Ο έλεγχος Safe Restart πραγματοποιήθηκε από την κυρία Όλγα Καΐρη, επιθεωρήτρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP) και με την ολοκλήρωσή του εκδόθηκε αναλυτική αναφορά που περιλαμβάνει τη συμμόρφωση του σχολείου με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Τα Εκπαιδευτήριά μας αποτελούν έναν από τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα που προχώρησαν στη διαδικασία Ασφαλούς Επανεκκίνησης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών και η χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων απολυμαντικών, καθαριστικών, αντισηπτικών. Επίσης, φανερή έγινε και η δέσμευση της διοίκησης για τη λειτουργία του σχολείου στο πλαίσιο της παροχής άριστων εκπαιδευτικών υπηρεσιών παράλληλα με τη διασφάλιση της υγείας μαθητών, εργαζομένων και επισκεπτών.