Περιγραφική Αξιολόγηση

Στο Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά εκτός από τη συμβατική αξιολόγηση (μέσω της λήψης βαθμών ανά τετράμηνο), οι μαθητές αξιολογούνται και με τον εναλλακτικό τρόπο της περιγραφικής αξιολόγησης (Σχολική Έκθεση Προόδου). Οι μαθητές αξιολογούνται με ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά κριτήρια σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα και με την ολοκλήρωση κάθε τετραμήνου λαμβάνουν την εξατομικευμένη σχολική έκθεση προόδου οι γονείς/κηδεμόνες. Κάποιοι από τους στόχους της αξιολόγησης είναι  η ενθάρρυνση και η ενίσχυση των μαθητών, η εξατομικευμένη και αναλυτική ανατροφοδότηση.