Παράταση της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων