Πάμε πάντα μπροστά…

move_forward_20230922

Στο Γενικό Λύκειο του σχολείου μας η σχολική χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύει για όλο το σχολικό έτος.

Οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών καλύπτονται πλήρως κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει φροντιστηριακά μαθήματα στη μεσημεριανή ζώνη παράλληλα με τη λειτουργία των Ομίλων.